výsledekAutoři:Aulický, R., Stejskal, V., Frýdová, B.
Název:Field validation of phosphine efficacy on the first recorded resistant strains of Sitophilus granarius and Tribolium castaneum from the Czech Republic (C)
Abstrakt:Tato studie hodnotila současný stav citlivosti na fosforovodík (pomocí sady knock-down / KT100 / Degesch) u pilouse černého (23 kmenů) a potemníka hnědého (8 kmenů) ve skladech v České republice. Rezistence pilouse černého (21,7% rezistentních kmenů: koeficient rezistence KT100 se pohyboval od 0,5 do 2,3 mezi kmeny) byla podstatně nižší a méně častá než rezistence potemníka hnědého (87,5% rezistentních kmenů; koeficient rezistence KT100 se pohyboval od 0,9 do 52,5 mezi kmeny). Účinnost fosforovodíku na laboratorní a polní (tj. rezistentních) kmeny škůdců byla ověřena během komerční fumigace, když suboptimální utěsnění pomocí plachty vedlo k expozici fosforovodíku s nízkou koncentrací (produkty Ct se pohybovaly od 5,9 do 7,4 g * h / m3). Přestože fumigace nízkými dávkami vedla ke 100% úmrtnosti dospělých laboratorních i terénních kmenů pilouse černého a laboratorního kmene potemníka hnědého, mortalita terénního kmene potemníka hnědého se pohybovala od 47% do 95%. Výskyt larev ze vzorků fumigovaných vztorků s vajíčky škůdců byl pro laboratorní kmeny nulový nebo téměř nulový, zatímco na vzorek (100 g) se objevily larvy terénního kmene 1,3-6,0 (pilouse černého) a 63,7-80,00 (potemníka hnědého). Tato studie ukazuje, že ačkoli vysoký podíl testovaných populací škůdců byl stále citlivý, několik populací potemníka hnědého vykazovalo zvýšenou úroveň rezistence, která může snižovat účinnost fumigace, zejména za podmínek suboptimálního dávkování fosforovodíku.
Klíčová slova:potemník hnědý; pilous černý; fosfid hlinitý; fosforovodík; rezistence; terénní účinnost; nízká dávka
Rok:2019
Časopis:Journal of Stored Products Research
Ročník časopisu:81
číslo časopisu:
Stránky:107 - 113
Jazyk:Angličtina
Kategorie:Články v impaktovaných časopisech
Wok:
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=Name&SrcApp=sfx&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000463305500014&DestApp=WOS
DOI:10.1016/j.jspr.2019.02.003
PDF:
Message
zavřít