Pro praxi

Aktuální informace pro praxi, pro větší přehlednost a snadné vyhledávání, naleznete hned na úvodní stránce, v rubrice Aktuality (sloupec vpravo). Odkazy na metodiky, prezentace a užitečné aplikace jsou na hlavní stránce vlevo.

V rámci svého poradenského centra nabízí VÚRV, v. v. i. poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“. Můžete se tedy obracet na pracovníky poradenského centra, kteří poradí či předají Váš dotaz nebo přímo na odborníky z jednotlivých odborů, týmů a stanic, podle jejich zaměření a nabídky poradenství či dalších služeb.

Pokud máte zájem o rozbory půdy, rostlinného materiálu apod., můžete se obrátit přímo na pracovníky našich laboratoří:

Vedle bezplatných konzultací nabízíme i placené služby, jako jsou analýzy půd a rostlin, zkoušky pravosti odrůd a stanovení obsahů látek v zrnu obilovin (viz příloha a aktuální ceník, platný v roce 2019, který naleznete zde), speciální rozbory rostlinného materiálu, diagnostiku různých forem patogenů, zejména na obilninách, zelenině, ovocných dřevinách, vinné révě a chmelu, detekci GMO v rostlinném materiálu, registrační pokusy s pesticidními přípravky a mnoho dalších. Podrobné informace o všech nabízených službách naleznete zde.

Na základě zájmu z praxe jsme zajistili dotisk praktických sešitů pro evidenci hnojení podle zákona o hnojivech (vydal VÚRV, v letech 2005-2006), nazývaných také "modré sešity" ("A"). Další informace a způsob objednání sešitů naleznete zde.

VÚRV, v. v. i. zajišťuje i pořádání základních kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. K tomu ústav obdržel "Pověření MZe ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". Kontaktní osobou a lektorem kurzů je Ing. Oldřich Štěpánek (tel. 233 022 466, 733 536 307, e-mail: stepanek@vurv.cz).

Pracovníci poradenského centra mohou zajistit i pořádání seminářů, školení apod. pro jiné subjekty. V areálu Praha - Ruzyně je k dispozici aula pro 100 osob a menší klubovna pro cca 30 osob, vše s potřebným vybavením (dataprojektor, plátno, ozvučení). Po dohodě lze pro účastníky akce zajistit občerstvení a stravování (jídelna v ústavu, hotové bagety, káva apod.), příp. i ubytování (stážové pokoje nebo ubytování v okolí ústavu). Ústav má vlastní parkoviště a je dobře dosažitelný městskou hromadnou dopravou (podrobnosti v rubrice Kontakty ústavu). Pomůžeme i s odborným programem (lektoři z VÚRV, v.v.i.), nabízíme i exkurze na pracoviště v areálu ústavu. Příkladem takových úspěšných akcí mohou být semináře pro učitele středních škol (20.06.2012) a pro akreditované poradce (29.05.2012), viz Archiv akcí.

Další formou transferu výsledků výzkumu do praxe jsou přednášky na seminářích a organizace polních dnů a rovněž vydávání odborných publikací a metodik pro praxi či státní správu.

Údaje o výsledcích výzkumu dosažených našimi pracovníky (vědecké a odborné články, metodiky, výsledky uplatněné v legislativě, software, patenty apod.) si můžete vyhledat podle slov obsažených v názvu či textu ("fulltextový" vyhledávač), roku vydání či uplatnění, klíčových slov, autorů apod. zde. Pokud se jedná o texty, které jsou k dispozici v elektronické verzi nebo o metodiky, sborníky či jiné publikace vydané přímo naším ústavem, objeví se na konci citace odkaz ke stažení. Publikace vydané ústavem, v členění podle roku jejich vydání, jsou k dispozici  i v rubrice Vydavatelská činnost

_______________________________________________________________________________
 

Odborné informace (archiv):

INFORMACE K ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ ŘEPKY A JEJÍ HNOJENÍ BĚHEM PODZIMNÍHO RŮSTU (zveřejněno 16.08.2013) naleznete zde.

INFORMACE K VÝSKYTU FYTOPATOGENNÍCH HUB NA LISTECH OZIMÉ PŠENICE (zveřejněno 26.07.2013) naleznete zde.

INFORMACE K POZDNÍMU PŘIHNOJENÍ OZIMÉ PŠENICE (zveřejněno 23.05.2013) naleznete zde.

INFORMACE K JARNÍ REGENERACI OZIMÉ PŠENICE V ROCE 2013 (zveřejněno 27.03.2013) 
naleznete zde.

DOPORUČENÍ K JARNÍMU HNOJENÍ ŘEPKY V ROCE 2012, INFORMACE K POŠKOZENÍ OZIMŮ MRAZEM (zveřejněno v období únor - březen 2012) naleznete v Archivu aktualit, na hlavní stránce.
 

Message
zavřít