New varieties of foxtail millet and sorghum developed in the CRI

Foxtail millet and sorghum are crops with increasing importance in recent climatic changes. Its fast growing, drought tolerance and nutritional quality are of very interesting values. All crops are tolerant to pests and diseases. Seeds are able to develop well even in lack of water in the soil, what is important for their use as […]

Oslavili jsme sté výročí vzniku republiky

Ve středu 12. září 2018 se v našem ústavu konal seminář na téma „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, který byl s navazujícím Dnem otevřených dveří a dožínkovou slavností organizován u příležitosti oslav výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Plečkování kukuřice, cukrovky a kypření brambor

Průběh jarního počasí s nízkými teplotami a větší vlhkostí půdy měl vliv na pozdější vzcházení cukrovky, kukuřice a brambor. Kromě nízkých teplot to bylo způsobeno také horší povrchovou strukturou některých půd a jejich pomalejším prohříváním.

Akce na demonstrační farmě v Janovicích, 24. 6. 2021

Družstvo Vysočina a VÚRV, v.v.i. Vás zvou na skupinovou akci v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, která bude zahájena v 9:00 hod. dne 24. června 2021 v kulturním domě v Janovicích u Polné. Více k projednávané problematice najdete v  aktuálním článku Ing. Růžka a kol.

VÚRV v Nabočanech

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. byl partnerem výstavy „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi, konané ve dnech 15. a 16. června 2021. V expozici ústavu jsme prezentovali nejnovější poznatky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, ochrana rostlin, výživa rostlin.

Monitoring škůdců polní zeleniny – 24. týden

24. týden 2021 Do brukví naletují třásněnky, lokálně vysoký výskyt (na hraně škodlivosti). Projevuje se napadení květilkou zelnou, krytonosci a dřepčíkem olejkovým. Výskyt ostatních dřepčíků variabilní. Na hrachu je kyjatka hrachová a zrnokaz hrachový. Líhne se první vlna larev mandelinky bramborové, další budou následovat. Teplé počasí zvyšuje aktivitu motýlů a podporuje přelet mšic i dalších […]

Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze-Ruzyni! Vzhledem k dosavadní příznivé reakci agronomů jsme i v letošním roce zpřístupnili odrůdový pokus pro zemědělskou odbornou veřejnost (možnost individuálních prohlídek)

Hlubokou nad Vltavou ovládly byliny a zdravé české potraviny

Tisková zpráva 7. 6. 2021 – Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR představili v Hluboké nad Vltavou implementaci a užitek výsledků výzkumu v praxi, a to se zaměřením na zdraví prospěšné výrobky. V průběhu ochutnávky přírodou naplněných potravin proběhl křest první knihy ze série „Světem bylin s Romanem Pavelou“, která vyšla […]

„Polní den“ v Hněvčevsi, 11. 6. 2021

„POLNÍ DEN“ Limagrain Central Europe Cereals a Český kmín, z.s. se koná v pátek 11. června od 8:30 hod na poloprovozních pokusech Statku Kydlinov a od 9:00 hod. na Pokusné stanici VÚRV, v.v.i. v Hněvčevsi (pozvánka a kontakty k registraci zde)