New varieties of foxtail millet and sorghum developed in the CRI

Foxtail millet and sorghum are crops with increasing importance in recent climatic changes. Its fast growing, drought tolerance and nutritional quality are of very interesting values. All crops are tolerant to pests and diseases. Seeds are able to develop well even in lack of water in the soil, what is important for their use as […]

Oslavili jsme sté výročí vzniku republiky

Ve středu 12. září 2018 se v našem ústavu konal seminář na téma „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, který byl s navazujícím Dnem otevřených dveří a dožínkovou slavností organizován u příležitosti oslav výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Monitoring škůdců polní zeleniny – 39. týden

39. týden 2023 Na mladé cibuli mohou škodit třásněnky přeletující ze sklizených porostů. Pokračuje žír drátovců. Na brukvovité zelenině škůdců ubývá, k překročení prahu škodlivosti dochází pouze na některých pozemcích. Více škůdců je v mladých porostech řepky, kterým dávají přednost. Molice začíná postupně přeletovat na zimní hostitele. Pokračuje slabá migrace mšic, zakládají minikolonie.

Nová projektová spolupráce mezi VÚRV a Letištěm Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. uspěl v dotačním programu „Biodiverzita“ vyhlášeném Letištěm Praha, a to s projektem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“. V rámci získaného projektu budou realizovány plány na zvýšení biodiverzity na pozemcích VÚRV sousedících s plochami letiště.

Setkání se Zelinářskou unií Čech a Moravy

Ve dvou se to lépe táhne – a to i v pěstování zeleniny. Výzkumný ústav rostlinné výroby se proto sešel ve středu 20. září 2023 se zástupkyněmi Zelinářské unie Čech a Moravy v čele s předsedkyní ing. Monikou Nebeskou, aby obě instituce mohly projednat možnosti spolupráce.

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2023: kultura R 2022/23 Postup vyplnění formuláře a názorná prezentace Formulář pro ornou půdu má 3 listy – údaje se vyplňují do prvního listu, ale pokud jste použili půdoochranné technologie strip-till (pásové zpracování půdy) nebo přímé setí, tak i do třetího listu. Do druhého listu se data automaticky […]

Evidence hnojení a bilance

Aktuální informace Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se evidence hnojení. Nově tedy platí, že evidenci hnojení, plodin a výnosů v elektronické formě povedou za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 […]