New varieties of foxtail millet and sorghum developed in the CRI

Foxtail millet and sorghum are crops with increasing importance in recent climatic changes. Its fast growing, drought tolerance and nutritional quality are of very interesting values. All crops are tolerant to pests and diseases. Seeds are able to develop well even in lack of water in the soil, what is important for their use as […]

Oslavili jsme sté výročí vzniku republiky

Ve středu 12. září 2018 se v našem ústavu konal seminář na téma „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, který byl s navazujícím Dnem otevřených dveří a dožínkovou slavností organizován u příležitosti oslav výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Bilancování dusíku za rok 2021

Zveřejňujeme verzi s doplněným výpočtem bilance organické hmoty na orné půdě („v3“). Výpočet využívá stejné údaje jako při bilanci dusíku. V novém listu „Bilance OH“ je třeba doplnit jen meziplodiny, způsoby zpracování půdy atd. Bilance organické hmoty je v současné době jedním z kritérií pro hodnocení projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022.

„Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší…“ (2021)

„Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria“ je ke stažení zde. Za tuto metodiku obdrželi autoři Jana Palicová, Veronika Dumalasová, Ondřej Zelba, Alena Hanzalová, Martina Trávníčková a Jana Chrpová Cenu ředitele VÚRV, v.v.i. za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu.

Poradenství v roce 2022

I v roce 2022 Vám rádi poradíme, a to zdarma. Odborné konzultace totiž opět poskytujeme v rámci dotačního titulu 9.F.i. „Odborné konzultace“ (zemědělské národní dotace 2022). Můžete se tedy obracet na pracovníky Poradenské centra, příp. rovnou na specialisty z jednotlivých oblastí.

Ceny ředitele VÚRV za nejlepší výsledky výzkumu

Na 15. zasedání Vědecké rady VÚRV, v.v.i. a 1. zasedání Rady pro transfer výsledků výzkumu VÚRV, v.v.i. dne 18. ledna 2022 byly uděleny Ceny ředitele VÚRV, v.v.i. za nejlepší publikační a aplikované výsledky výzkumu. Všem oceněným gratulujeme!

Metodika „Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu…“ (2021)

Metodika „Možnosti využití hnojivých substrátů na bázi biouhlu z kombinované hydrotermochemické úpravy kontaminovaných bioodpadů“ je součástí uceleného technologického postupu (metodika a 3 užitné vzory), za který autoři S. Usťak, J. Muňoz a V. Váňa z výzkumného týmu Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny obdrželi dne 18. 1. 2022 Cenu ředitele VÚRV, v.v.i. za nejlepší […]

„Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely…“ (2021)

„Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu“ obsahuje inovativní aspekty pro experimenty, jako je modifikovaný izolátor, příprava rostlin pro expozici, načasování experimentu, sledování distribuce aktivních látek či proteomická analýza samotářských včel pro identifikaci skrytých účinků sledované látky nebo její formulace…

Metodika „Pěstování teplomilných peckovin…“ (2021)

Metodiku „Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech“ si můžete stáhnout zde. Metodika popisuje, jak výběr odrůdového sortimentu, lokality a systém hospodaření v sadu ovlivňuje zdravotní stav výsadeb meruněk především z hlediska výskytu, šíření a dopadu přítomnosti původců korových nekróz, zhoršeného zdravotního stavu a […]

Data z meteostanice VÚRV v Ruzyni opět přístupná na našem webu

Všem uživatelům dat z meteostanice VÚRV v Praze-Ruzyni sdělujeme, že na webu VÚRV je možno nalézt jak oblíbené meteografy aktuálních měření, tak možnost vybrat si meteorologické údaje pro požadované období. Najdete je na adrese: https://www.vurv.cz/pro-verejnost/meteostanice/ Meteostanice kontinuálně zaznamenávala data i v období jejich nedostupnosti na webové stránce VÚRV. Nyní je možno vybírat data od počátku automatického […]

Metodika „Přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy“ (2021)

Novou metodiku, upravující v praxi používané postupy hnojení na podporu rozkladu slámy si můžete stáhnout zde. Metodika byla zpracována v návaznosti na změnu klimatu a zelenou dohodu EU, se zaměřením na snížení dávek dusíkatých hnojiv, emisí NH3, CO2 a omezení znečišťování vod. Přináší nové poznatky publikované ve dvou recenzovaných vědeckých pracích (např. zde), vycházející z […]