Monitoring škůdců polní zeleniny – 29. týden

Nejčastěji škodí dřepčíci rodu Phyllotreta, u kterých početnost vzrůstá na všech lokalitách a vysoká škodlivost zůstane nejspíše až do konce srpna. U dalších škůdců závisí početnost na lokálních podmínkách, především intenzitě bouřek, které dokáží škůdce zahubit. Přívalové deště snížily početnost molic

>

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2024: kultura R 2023/24 POZOR – pokud se po kliknutí na odkaz otevře formulář jen v internetovém prohlížeči, není možné jej vyplňovat (hlásí to, že soubor je zamčený apod.). Je tedy ještě nutné v otevřeném formuláři kliknout na tlačítko „Stáhnout soubor“ (většinou vpravo nahoře). Stažený soubor se uloží […]

>

V genové bance začaly žně

Aktualita z Genové banky VÚRV, v.v.i.: V pondělí 8. 7. 2024 začaly žně. Odrůdy ozimého ječmene jsou již zralé. Pracovníci kolekcí obilovin z Genové banky ve spolupráci se studenty začali odebírat sklizňové snopy k rozborům. Text a foto: Jiří Hermuth

>

Změny pravidel nitrátové směrnice v ČR od 1. července 2024

Ve středu 12. června 2024 byla schválena novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Byla provedena pravidelná revize vymezení zranitelných oblastí a nastavena pravidla 6. akčního programu na období 2024–2028. Účinnost změn je od 1. července 2024. Novelu (vydána ve Sbírce zákonů pod č. 193/2024 Sb.), platné znění nařízení […]

>

VÚRV na výstavě „Naše pole“, 2024

Ve dnech 18. a 19. června 2024 pracovníci VÚRV, v.v.i. ve své expozici na celostátní výstavě „Naše Pole“ ve Zbýšově představili nejnovější výsledky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, systémy pěstování plodin, ochrany rostlin a ekologického zemědělství. Po celou dobu bylo k dispozici poradenské centrum, kde vědečtí pracovníci odpovídali na položené dotazy.

>