Monitoring škůdců polní zeleniny – 29. týden

Nejčastěji škodí dřepčíci rodu Phyllotreta, u kterých početnost vzrůstá na všech lokalitách
a vysoká škodlivost zůstane nejspíše až do konce srpna. U dalších škůdců závisí početnost na
lokálních podmínkách, především intenzitě bouřek, které dokáží škůdce zahubit. Přívalové
deště snížily početnost molic, které jsou na mnoha pozemcích na nízké úrovni, jinde jsou
listy obalené s desítkami dospělců. Obdobné je to s třásněnkami, těm srážky též nevyhovují,
ale v úkrytu mezi nahloučenými listy dokáží přežít i v cibuli, kterou nasekaly kroupy. Na
Litoměřicku se přemnožil bělásek řepový, na nejvíce postižených plochách bylo poškozeno
8 z 10 rostlin. S nižší intenzitou pokračuje přílet obou druhů krytonosců. Na žádné ze
sledovaných lokalit nezjištěny housenky zápředníčka polního, výskyt dospělců je také nízký.

Celou zprávu za 29. týden si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

2024_29 monitoring skudcu

Archiv zpráv:
28. týden 2024
27. týden 2024
26. týden 2024
25. týden 2024
24. týden 2024
23. týden 2024
22. týden 2024
21. týden 2024
20. týden 2024
19. týden 2024
18. týden 2024
17. týden 2024
16. týden 2024
15. týden 2024
14. týden 2024

Kategorie aktuality, škůdci.
Počet zobrazení: 890