Webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky…“, únor–březen 2024

Zveme Vás na webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace i další legislativní požadavky (zákon o hnojivech, zákon o odpadech, vodní zákon, nitrátová směrnice), včetně změn připravovaných v roce 2024.

Pozvánka s odkazem na přihlášení je ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže (bez funkčních odkazů na přihlášení). K dispozici je celkem 12 termínů (únor: 13., 16., 20., 22.; březen: 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28.).  Akci, která je určena pro všechny zájemce, pořádá ZS ČR v rámci Programu rozvoje venkova.

webináře Udržitelné hospodaření se živinami (2024)
Kategorie akce, aktuality, legislativa.