Foto ze křtu nové odrůdy pšenice „RUFIA“

V čtvrtek 1. července 2021 byla pokřtěna nová odrůda RUFIA, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. Více informací zde.

Kategorie akce, aktuality.