Metodiky a specializované mapy s odborným obsahem před certifikací

V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku nebo specializovanou mapu s odborným obsahem před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky a mapy (resp. jejich verze před certifikací, tedy před zveřejněním finální certifikované verze) dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text ani obsah není definitivní. Poskytovatel metodik a map tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.
Pro dodržení časové návaznosti jsou nové metodiky přiřazovány zdola.

Kategorie metodiky.