O nás
Poslání VÚRV, v.v.i.

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a služeb...
Technologické platformy pro zemědělství...

Metodiky pro praxi, publikace
Příklady metodik, ke stažení:
⇒ Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub...
Efektivní užití digestátu z BPS...
Ozdravování odrůd révy vinné...
Hospodaření ve zranitelných oblastech
Uložení hnoje na zemědělské půdě... 
Používání technologických vod na z.p.
Evidence hnojení ("modré sešity")... 
Přehled všech publikací, podle typu, roku vydání, autorů apod. lze najít zde.
Metodiky před certifikací najdete zde.

Programy a užitečné aplikace
Bilance živin a organické hmoty v podniku
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
České mokřady mezinárodního významu

Představení výzkumných týmů 
Dnes Vám představujeme výzkumný tým Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění 

Úspěchy (více zde)
Ceny ministra pro pracovníky VÚRV, v.v.i.
Ocenění za spolupráci s firmami...

Ruzrok, Rubiota..., Rucereus...Rumona,...

Volná místa
Přehled volných míst naleznete zde

 

 

 \"počítadlo.abz.cz\"