O nás
Poslání VÚRV, v.v.i.

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a služeb...
Technologické platformy pro zemědělství...

Metodiky pro praxi, publikace
Příklady metodik, ke stažení:
⇒ Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub...
Efektivní užití digestátu z BPS...
Ozdravování odrůd révy vinné...
Hospodaření ve zranitelných oblastech
Uložení hnoje na zemědělské půdě... 
Používání technologických vod na z.p.
Evidence hnojení ("modré sešity")... 
Přehled publikací, dle typu, lze najít zde.

Programy a užitečné aplikace
Bilance živin a organické hmoty v podniku
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
České mokřady mezinárodního významu

Představení výzkumných týmů 
Dnes Vám představujeme výzkumný tým "Produkční fyziologie a výživa rostlin".

Úspěchy (více zde)
Ocenění za spolupráci s firmami...
Ruzrok, Rubiota..., Rucereus...Rumona,...

Volná místa
Přehled volných míst na našich pracovištích v Praze a Olomouci naleznete zde

 

 

 \"počítadlo.abz.cz\"