Výživa rostlin - Nabídka služeb

Služby Laboratoře analýz půd a rostlin

Otázky vhodnosti využití různých testů a vyhodnocení výsledků s hlediska agrochemie a výživy rostlin můžete konzultovat s Ing. Gabrielou Mühlbachovou, Ph.D., e-mail: muhlbachova(a)vurv. cz, tel.: 233 022 205, 702 087 748

Stanovení na ICP – OES spektrometru
V laboratoři jsou vytvořeny a používány metody pro stanovení těchto prvků:
Ca, K, Mg, P, S, Mn, B, Na, Fe, Al, Cu, Zn, Co, Cr, Ni, As, Cd, Pb, Li a Mo.
Cena za jeden prvek 110 Kč + příprava vzorků

Stanovení na průtokovém kolorimetru SKALAR
V laboratoři jsou používány metody pro tato stanovení:
dusík celkový, fosfor celkový, N-NO3-, N-NH4+, Cl-
Cena za jedno stanovení 70 Kč + příprava vzorků

IRMS : stanovení celkového obsahu N a C a izotopového obsahu N15 a C13
Cena za jedno stanovení 420 Kč + příprava vzorků

Příprava vzorků
Mineralizační rozklady rostlin, půd a kalů se v laboratoři provádějí v mikrovlnném rozkladném zařízení MLS-1200 (vzorky se dodávají vysušené a namleté)
Cena za jeden vzorek 50 Kč
Výluhy půd – dle Melicha III, KVK-UF (extrakce NH4-acetátem s přídavkem NH4F)
Cena za jeden vzorek 50 Kč
 
Výše uvedené ceníky jsou pouze orientační a konečnou cenu zakázky je možné dohodnout podle počtu vzorků (preferujeme větší sérii - ne jeden vzorek) a objemu práce přímo s vedoucí laboratoře:
Ing. Miroslava Pechová, e-mail: pechova(a)vurv.cz, tel.: 233 022 299, 702 087 696 (analytická koncovka)
 

Ostatní služby

Stanovení celkového C, N a S na analyzátoru Vario MAX CNS / CN
(665 Kč - jedno stanovení) 
Ing. Michaela Friedlová, friedlova(a)vurv.cz, tel.: 233 022 250

Mikrobiologický rozbor půdy – stanovení prospěšných půdních baktérií
(500 Kč – půdní vzorek)
Měření symbiotické i nesymbiotické fixace dusíku plynovou chromatografií
(300 Kč - půdní vzorek, 200 Kč - kořen rostliny)
Ing. Tomáš Šimon, CSc., simont(a)vurv.cz, tel.: 233 022 253

Poskytování kmenů Rhizobium spp.
(500 Kč – zkumavka, 1 000 Kč – 1 litr roztoku, 950 Kč – půdní vzorek)
Ing. Lenka Kabátová, kabatova(a)vurv.cz, tel.: 233 022 308

Ověřování účinnosti hnojiv aplikovaných do půdy a na list, hodnocení účinku biologicky aktivních látek, určení příjmových parametrů genotypů plodin
(smluvní cena dle rozsahu pokusů a náročnosti analýz)
Ing. Jan Haberle, CSc., haberle(a)vurv.cz, tel.: 233 022 254
 

 

Message
zavřít