Výživa rostlin a agroekologie - nabídka poradenství


Nitrátová směrnice
(akční program, zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod)
Produkce statkových hnojiv, jejich skladování a aplikace
Plány a evidence hnojení
Ochrana vod, havarijní plány, kontrolní systémy a zkoušení těsnosti
Dotace (kontrola podmíněnosti, přímé platby, AEKO atd.) 
Ing. Jan Klír, CSc., klir(a)vurv.cz, mob. 603 520 684
Ing. Lada Kozlovská, kozlovska(a)vurv.cz, mob. 733 375 632
 
Výživa a hnojení zemědělských plodin, odběr živin, bilance živin
Ing. Eva Kunzová, CSc., kunzova(a)vurv.cz, tel. 702 087 776
 
Využití prospěšných půdních bakterií v zemědělství
Ing. Tomáš Šimon, CSc., simont(a)vurv.cz, tel. 702 087 699
 
Příjmové parametry odrůd plodin, hodnocení účinnosti hnojiv a biologicky aktivních látek
Ing. Gabriela Kurešová, Ph.D., kuresova(a)vurv, tel. 233 022 245
 
Zpřesnění dostupné zásoby dusíku a vody v půdním profilu a určení efektivní hloubky kořenů plodin
Ing. Pavel Svoboda, svoboda(a)vurv.cz, tel. 233 022 381
Ing. Jan Haberle, CSc., haberle(a)vurv.cz, tel. 233 022 254

Hodnocení efektivnosti agrotechnických opatření pro snížení rizika vyplavení nitrátů pomocí matematických modelů, využití GIS pro plodinový výzkum a agroklimatickou rajonizaci
Ing. Jan Haberle, CSc., haberle(a)vurv.cz, tel. 233 022 254

Optimalizace hnojení zemědělských plodin, výživa a hnojení rostlin dusíkem v různých systémech zpracování 
Nové postupy ve výživě rostlin a zvýšení efektivnosti hnojení (povrchové a podpovrchové lokální aplikace hnojiv, uplatnění inhibitorů ureázy a nitrifikace apod.)
Ing. Pavel Růžek, CSc., ruzek(a)vurv.cz, tel. 233 022 220, mob. 605 233 484

Diagnostika výživového stavu půd a hodnocení jejich biologické aktivity
Omezení vstupu rizikových prvků do rostlin na půdách zatížených těžkými kovy

Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D., muhlbachova(a)vurv.cz, tel. 233 022 205, mob. 702 087 648

Stanovení anorganických forem dusíku a močoviny v půdě
Ověřování účinnosti hnojiv v polních a nádobových pokusech (včetně značení dusíkatých hnojiv izotopem 15N)
Ing. Helena Kusá, Ph.D., kusa(a)vurv.cz, tel. 233 022 266, mob. 702 087 695 

Optimalizace pěstování odrůd ozimé pšenice při různé intenzitě zpracování půdy, výživy a ochrany rostlin (odrůdové pěstební technologie)
Ing. Radek Vavera, Ph.D., vavera(a)vurv.cz, tel. 233 022 264, mob. 702 087 677 

Diagnostika plevelů plevelných rostlin
Ing. Jan Mikulka, CSc., mikulka(a)vurv.cz, tel.: 702 087 689
 
Laboratoř diagnostiky rezistentních populací plevelů vůči herbicidům
Ing. Jan Mikulka, CSc., mikulka(a)vurv.cz, tel.: 702 087 689
 
Metody regulace plevelů na zemědělské půdě
Ing. Milan Vach, CSc., vach(a)vurv.cz, tel.: 702 087 683
 
Technologie pěstování polních plodin
Ing. Milan Vach, CSc., vach(a)vurv.cz, tel.: 702 087 683 
 
Ekologické pěstování plodin
Ing. Martin Káš, kas(a)vurv.cz, tel.: 702 087 685
 
Hospodaření v chráněných krajinných oblastech na trvalých travních porostech
Doc. Dr. Ing. Vilém Pavlů, grass(a)mbox.vol.cz, tel.: 702 087 762
 
Rozbory půd a rostlin
Ing. Sergej Usťak, CSc., ustak(a)eto.vurv.cz, tel.: 702 087 692 
Message
zavřít