domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

    Vydavatelská činnost VÚRV, v.v.i. v roce 2017

Bakteriální kroužkovitost bramboru. Certifikovaná metodika. Iveta Pánková, Václav Krejzar, Ervín Hausvater, Petr Doležal. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. Praha, 2017. ISBN 978-80-7427-240-0 (VÚRV, v.v.i.), ISBN 978-80-86940-75-5 (VÚB, s.r.o.) [PDF]

Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub rodu Pleurotos vůči houbám z rodu Trichoderma. Certifikovaná metodika. David Novotný, Ivan Jablonský. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. ISBN 978-80-7427-229-5 [PDF]

Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie. Certifikovaná metodika. Petr Komínek, Barbora Jandová, Marcela Komínková, Jaroslav Polák. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. ISBN 978-80-7427-222-6 [PDF]

Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real-time PCR. Certifikovaná metodika.  Katarína Mitrová, Leona Svobodová, Jaroslava Ovesná. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha, 2017. ISBN 978-80-7427-236-3 [PDF]

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika. Pavel Svoboda, Jana Wollnerová, Lada Kozlovská, Jan Klír. 2. Aktualizované vydání. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. ISBN 978-80-7427-206-6. [PDF]

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice. Certifikovaná metodika. Veronika Dumalasová, Jana Palicová, Alena Hanzalová, Pavel Bartoš. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017 [PDF]

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV A WDV). Certifikovaná metodika. J. Chrpová a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., 2017, ISBN 978-80-7427-250-9 [PDF]

Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů. Certifikovaná metodika. Katarína Mitrová, Jaroslava Ovesná, Ladislav Kučera. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. ISBN 978-80-7427-237-0 [PDF]

Využití kombinace laboratorních metod pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu (původce Melissococcus plutonius). Certifikovaná metodika. Tomáš Erban a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017, ISBN 978-80-7427-212-7 a Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol, 2017, ISBN 978-80-87196-23-6. [PDF]

Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny / Vojtěch Holubec, editor. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. 498 stran. ISBN 978-80-7427-208-0.

Message
zavřít