domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

Vydavatelská činnost VÚRV, v.v.i. v roce 2016

Hodnocení vlivu xenobiotik na včely v průběhu ontogeneze metodami proteomické, metabolomické a genomické analýzy. Certifikovaná metodika. Tomáš Erban a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-210-3  [PDF]

Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Certifikovaná metodika. Sergej Usťak, Václav Jambor. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-223-3 [PDF]

Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Certifikovaná metodika. Sergej Usťak, Jakub Muňoz, Václav Jambor. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-224-0 [PDF]

Management obilných virů přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmene. Certifikovaná metodika. Pavel Ryšánek, Lenka Grimová, Jana Chrpová, Taťána Sumíková.  Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-213-2723-8 (ČZU v Praze),

ISBN 978-80-7427-232-5 [PDF]

 

Metodika časné detekce obnovitelů fertility pro CMS Ogu-INRA v mikrosporových embryích řepky olejky. Certifikovaná metodika. Miroslav Klíma a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-233-2 [PDF]

Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR. Certifikovaná metodika. Jana Jarošová, Tomáš Dráb, Eva Beoni, Jiban Kumar. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN: 978-80-7427-204-2 [PDF]

Metodika kryokonzervace citlivých genotypů bramboru. Certifikovaná metodika. Miloš Faltus, Alois Bilavčík, Jiří Zámečník. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-222-6 [PDF]

Metodika pěstování a možnosti využití rokety seté (Eruca sativa Mill.). Certifikovaná metodika. I. Doležalová, I. Petrželová, R. Koprna, M. Duchoslav, M. Jelínková & K. Dušek. VÚRV, v.v.i. Olomouc. 2016. ISBN: 978-80-7427-199-1 [PDF]

Metodika použití molekulárních markerů k detekci genů rezistence ke rzem, padlí travnímu a stéblolamu a genů pro krátkostébelnost u pšenice. Certifikovaná metodika. Taťána Sumíková, Veronika Dumalasová, Martina Trávníčková. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-221-9 [PDF]

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika.  Gabriela Mühlbachová, Pavel Svoboda, Jan Klír, Jiří Vegricht. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-219-6 [PDF]

Metodika výživy a hnojení ekologických výsadeb jabloní. Certifikovaná metodika. Gabriela Kurešová, Martin Mézsáros, Ivana Raimanová, Adéla Neumannová. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN: 978-80-7427-203-5 [PDF]

Metodický postup pro snížení rizika vyplavení fosforu ze zemědělských půd do povrchových a podzemních vod pomocí agrotechnických opatření s využitím metody P-indexu. Certifikovaná metodika. Renata Duffková a Gabriela Mühlbachová & kolektiv. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (ISBN: 978-80-87361-51-1) a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (ISBN: 978-80-7427-193-9) [PDF]

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech. Certifikovaná metodika. Jan Klír, Lada Kozlovská. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-217-2 [PDF]

Metodický postup pro efektivní užití digestátu ze zemědělských bioplynových stanic. Certifikovaná metodika. Renata Duffková, Gabriela Mühlbachová a kol. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-87361-62-7 (VÚMOP, v.v.i.), ISBN 978-80-7427-227-1 (VÚRV, v.v.i.) [PDF]

Metodika vzorkování GM rostlin při jejich nezáměrném výskytu v životním prostředí. Certifikovaná metodika. Jaroslava Ovesná a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-230-1 [PDF]

 

Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Certifikovaná metodika. Sergej Usťak, Jan Šinko, Roman Honzík. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-225-7 [PDF]

Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Vladan Falta a kol. VÚRV, v.v.i. Praha. 2016. ISBN: ISBN 978-80-7427-194-6 [PDF]

Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin. L. Papoušková (Ed.). VÚRV, v.v.i. Praha. 2016. ISBN: 978-80-7427-202-8 [PDF]

Pšenice 2016. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace, Komise genetiky, šlechtění a semenářství ČAZV, Výzkumné centrum SELTON, s. r. o. ISBN: 978-80-7427-211-0  [PDF]

Pěstování, produkce a kvalita píce vybraných odrůd trav a jejich směsek pěstovaných jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou. Certifikovaná metodika. Pavel Nerušil, Ladislav Menšík, Ivan Houdek, Miroslav Jurka, Zdeněk Strašil, Alois Kohoutek. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-200-4 [PDF]

Technologie pěstování a ochrany cibule v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. František Kocourek a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-214-1 [PDF]

 

Technologie pěstování a ochrany salátu a mrkve v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. František Kocourek a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-215-8 [PDF]

 

Technologie pěstování a ochrany zelí a květáku v systému integrované produkce. Uplatněná technologie. František Kocourek a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-213-4 [PDF]

 

Technologie pěstování a ochrany zelí, květáku, cibule, salátu a mrkve při ekologickém pěstování zeleniny. Uplatněná technologie. František Kocourek a kol. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-216-5 [PDF]

 

Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem. Certifikovaná metodika.  Jiban Kumar, Lucie Slavíková, Jana Chalupníková. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-209-7 [PDF]

 

Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana. Certifikovaná metodika. Vladan Falta, Václav Psota, František Kocourek, Radek Vávra, Martin Bagar, Jan Šenk. Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-220-2 [PDF]

 

Využití antagonistických mikroorganismů pro ochranu kultury hlívy před vláknitou houbou Trichoderma pleutori. Certifikovaná metodika. Ivan Jablonský, David Novotný, Rudolf Ryzner. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-228-8 [PDF]

 

Využití blízké infračervené spektroskopie ke stanovení výživné hodnoty hybridů kukuřice, určených k výrobě kukuřičné siláže. Certifikovaná metodika. Pavel Nerušil, Ladislav Menšík, Václav Jambor. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha, 2016. ISBN 978-80-7427-201-1 [PDF]

 

Využití nové generace sekvenování pro diagnostiku původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae. Certifikovaná metodika. Jan Hubert, Bronislava Hortová, Marta Nesvorná, Kristýna Haltufová, Martin Kamler, Dalibor Titěra,  Tomáš Erban. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha a Výzkumný ústav včelařský, Dol, 2016. ISBN: 978-80-7427-205-9 [PDF]

 

Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany. Certifikovaná metodika. Jan Klír, Lada Kozlovská. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, 2016.

ISBN 978-80-7427-218-9 [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message
zavřít