Vědecká rada VÚRV, v.v.i.

Interní členové:
Ing. Jiban Kumar, Ph.D. (předseda VR VÚRV, v.v.i.)
Dr. Ing. Pavel Čermák
Ing. Eva Kunzová, CSc.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Mgr. Jan Lipavský, CSc.
Ing. Václav Merunka
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
RNDr. Ilja Prášil, CSc.
Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

Externí členové:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Balík CSc., dr.h.c.
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., dr.h.c.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., dr.h.c.
Dr. Ing. Pavel Horčička
Ing. Daniel Jurečka 
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Ing. Jan Marek, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
Ing. Zdeněk Trnka
RNDr. Martin Vágner, CSc.
RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.
Ing. Jan Záhorka 

 

 

Message
zavřít