Vědecká rada Odboru systémů hospodaření na půdě

Interní členové:
Ing. Eva Kunzová, CSc. (předsedkyně VR OSHP)
Dr. Ing. Pavel Čermák
Ing. Pavel Růžek, CSc.
Ing. Jan Klír, CSc.
Ing. Sergej Usťak, CSc.
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
Ing. Jan Haberle, CSc.
Ing. Lada Kozlovská
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Ing. Helena Kusá, Ph.D.
Mgr. Jan Lipavský, CSc.
prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.
Ing. Milan Vach, CSc.
prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
Ing. Václav Merunka

Externí členové:
Ing. Michaela Budňáková
Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.
Ing. Jiří Dostál, CSc.
doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Ing. Josef Holec, Ph.D.
ing. Jaroslav Váňa, CSc.
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Ing. Stanislav Němec
Ing. Václav Grindler
Ing. Karel Vítek 
 

Message
zavřít