Vědecká rada Odboru genetiky a šlechtění rostlin

Interní členové:
RNDr. Ilja Prášil, CSc. (předseda VR OGŠR)
Ing. Karel Dušek, CSc.
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Ing. Jiří Zámečník, CSc.
Ing. Jana Chrpová, CSc.
Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.
RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.
Ing. Jana Bradová
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.

Emeritní pracovníci:
Ing. Ladislav Dotlačil, CSc.
Ing. Václav Šíp, CSc.
Ing. Zdeněk Stehno, CSc.
Ing. Vratislav Kučera, CSc.
Ing. Ladislav Kučera, CSc.
Ing. Pavel Bartoš, DrSc.
Ing. Ladislav Bláha, CSc.

Externí členové:
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Ing. Kateřina Vaculová, CSc.
Ing. Oldřich Faměra, CSc.
prof. Ing. K. Demnerová, CSc.
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Petr Míša, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Ing. Jiří Beran
Ing. František Kůst, CSc.
doc. Dr. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Dr. Ing. Pavel Horčička
RNDr. Miroslav Griga, CSc.
Ing. Jiří Horák
Ing. Daniel Jurečka
Ing. Petr Laml
Ing. Petr Martínek, CSc.
Ing. Karel Štolc, CSc.
prof. Dr. Ing. Boris Krška
doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
RNDr. Dana Holá, Ph.D.
 

Message
zavřít