Sbírky a kolekce

Pracovníci VÚRV, v.v.i. mají v rámci České republiky i z celosvětového hlediska významný podíl na koordinaci, uchování a dalším rozvoji  sbírek mikroorganismů a drobných živočichů významných pro zemědělstvíkolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin.

Sbírky a kolekce jsou náplní řešení Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu a Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity

V on-line katalogu sbírek mikroorganismů a drobných živočichů lze vyhledávat podle jejich typu: 
 
Fytopatogenní mikroorganismy (houby, sinice, řasy, fytoplazmy)
 
Fytopatogenní baktérie a referenční protilátky
Průmyslově využitelné mikroorganismy
Rhizobia
Zoopatogenní mikroorganismy
Kultury Laktoflora
 
Fytopatogenní houby a referenční protilátky
Fytopatogenní mikroorganismy (houby, sinice, řasy, fytoplazmy)
Patogeny chmele
Pivovarské kvasinky
Průmyslově využitelné mikroorganismy
Rzi a padlí travní
Zahradnicky významné houby - makromycety
Zemědělsky a potravinářsky významné kultury hub
Zemědělsky významné basidiomycety
Kultury Laktoflora
 
Fytopatogenní mikroorganismy (houby, sinice, řasy, fytoplazmy)
Patogenní viry a referenční protilátky
Patogenní viry okrasných rostlin a referenční protilátky
Patogenní viry ovocných dřevin a drobného ovoce
Patogeny chmele
Patogenní viry brambor a referenční protilátky
Zoopatogenní mikroorganismy
 
Drobní živočišní škůdci zemědělských plodin e jejich antagonisté
Skladištní škůdci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message
zavřít