Rostlinolékařství - Nabídka služeb

Diagnostika houbových patogenů rostlin
Cena: 500 - 2 000 Kč, podle použité metody (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH)
  - identifikace na rodovou úroveň (na základě morfologických znaků) 500 – 1 300 Kč
  - identifikace na druhovou úroveň (na základě morfologických znaků) 900 - 2 100 Kč
  - izolace kultury ze vzorku: 700 - 1 700 Kč
  - izolace ze smíšené kultury: 170 - 450 Kč
  - poskytnutí izolované kultury: 170 - 290 Kč
  - identifikace pomocí molekulárně genetických metod (druhově specifické primery, 
    sekvenování DNA): 1 100 – 3 500 Kč
Kontaktní osoba: RNDr. David Novotný, Ph.D., novotny@vurv.cz, tel.: 233 022 373, 233 022 358, mob.: 702 087 691

Uchovávání kultur hub
Cena : 2 000 - 3 500 Kč (vč. DPH) za 1 kmen
Kontaktní osoba: RNDr. David Novotný, Ph.D., novotny@vurv.cz, tel.: 233 022 373, 233 022 358, mob.: 702 087 691

Posouzení škod způsobených fytopatogenními viry v terénu
Cena dle rozsahu práce, dohodou
Kontakt: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., jiban@vurv.cz, tel.: 233 022 410, mob.: 702 087 701

Návrh ochranných opatření proti virovým a fytoplazmatickým chorobám pro trvalou minimalizaci škod
Cena dle rozsahu práce, dohodou
Kontakt: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., jiban@vurv.cz, tel.: 233 022 410, mob.: 702 087 701

Diagnostika původců virových a fytoplazmatických chorob pomocí ELISA a PCR
 
1) obilniny
Kontakt: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., jiban@vurv.cz, tel.: 233 022 410, mob.: 702 087 701
Barley yellow dwarf virus (BYDV)
Wheat dwarf virus (WDV)
Wheat streak mosaic virus (WSMV)
Barley yellow mosaic virus (BaYMV)
Barley mild mosaic virus (BaMMV)
Barley stripe mosaic virus (BSMV)
Ceny:
ELISA: 200 Kč za jeden virus v jednom vzorku; PCR: 500 Kč za jeden virus v jednom vzorku (uvedené ceny jsou bez DPH).
První vzorek z dané lokality zdarma.
Při větším množství možné slevy, ceny dohodou.
Při analýze většího množství virů v jednom vzorku pomocí PCR sleva.

2) zelenina
Kontakt: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., svobodaj@vurv.cz, tel.: 233 022 303, mob.: 702 087 654 
Alfalfa mosaic virus (AMV)
Broad bean wilt virus-1 (BBWV-1)
Cucumber mosaic virus (CMV)
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)
Melon necrotic spot virus (MNSV)
Papaya ring spot virus (PRSV)
Pepper mild mottle virus (PMMoV)
Potato virus Y (PVY)
Squash mosaic virus (SqMV)
Tobacco mosaic virus (TMV)
Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Watermelon mosaic 2 virus (WMV-2)
Zucchini yellow fleck virus (ZYFV)
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)
Ceny:
ELISA: 200 Kč za jeden virus v jednom vzorku; PCR: 500 Kč za jeden virus v jednom vzorku (uvedené ceny jsou bez DPH).
První vzorek z dané lokality zdarma.
Při větším množství možné slevy, ceny dohodou.
Při analýze většího množství virů v jednom vzorku pomocí PCR sleva.

3) ovocné dřeviny

a) jádroviny – jabloně, hrušně:
Kontakt: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., jiban@vurv.cz, tel.:233 022 410, mob.: 702 087 701
Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Apple stem grooving virus (ASGV)
Apple stem pitting virus (ASPV)
Ceny:
ELISA: 200 Kč za jeden virus v jednom vzorku; PCR: 500 Kč za jeden virus v jednom vzorku (uvedené ceny jsou bez DPH).
První vzorek z dané lokality zdarma.
Při větším množství možné slevy, ceny dohodou.
Při analýze většího množství virů v jednom vzorku pomocí PCR sleva.

b) peckoviny – švestky, slivoně, meruňky, broskvoně, třešně, višně:
Kontakt: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., polak_j@vurv.cz, tel.: 233 022 315, mob.: 702 087 651
Viry:
Plum pox virus
(PPV)
Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
Prune dwarf virus (PDV)
Cherry leaf roll virus (CLRV)
Cherry mottle leaf virus (CMLV)
Fytoplasmy:
European stone fruit yellows (ESFY)
Aster yellows (AY)
Ceny:
ELISA: 200 Kč za jeden virus v jednom vzorku; PCR: 500 Kč za jeden virus v jednom vzorku (uvedené ceny jsou bez DPH).
První vzorek z dané lokality zdarma.
Při větším množství možné slevy, ceny dohodou.
Při analýze většího množství virů v jednom vzorku pomocí PCR sleva.

4) réva vinná
Kontakt: Ing. Petr Komínek, Ph.D., kominek@vurv.cz, tel.: 233 022 442, mob.: 702 087 653 
Arabis mosaic virus (ArMV)
Grapevine fanleaf virus (GFLV)
Grapevine fleck virus (GFkV)
Grapevine leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1)
Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2)
Grapevine leafroll-associated virus 3 (GLRaV-3)
Grapevine virus A (GVA)
Grapevine virus B (GVB)
Rupestris stem pitting-associated virus (RSPaV)
Grapevine yellows phytoplasmas
Ceny:
ELISA: 200 Kč za jeden virus v jednom vzorku; PCR: 500 Kč za jeden virus v jednom vzorku (uvedené ceny jsou bez DPH).
První vzorek z dané lokality zdarma.
Při větším množství možné slevy, ceny dohodou.
Při analýze většího množství virů v jednom vzorku pomocí PCR sleva.
 
5) chmel
Kontakt: Ing. Petr Komínek, PhD., kominek@vurv.cz, tel.: 233 022 442, mob.: 702 087 653
Hop latent virus (HLV)
Hop mosaic virus (HMV)
Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)
Arabis mosaic virus (ArMV)
Apple mosaic virus (ApMV)
Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)
Ceny:
ELISA: 200 Kč za jeden virus v jednom vzorku; PCR: 500 Kč za jeden virus v jednom vzorku (uvedené ceny jsou bez DPH).
První vzorek z dané lokality zdarma.
Při větším množství možné slevy, ceny dohodou.
Při analýze většího množství virů v jednom vzorku pomocí PCR sleva.
 

Testy rezistence plodových zelenin k fytopatogenním virům (CMV, PMMoV, PVY, WMV-2, ZYMV - inokulační testy)
Cena dle rozsahu práce, dohodou
Kontakt: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., svobodaj@vurv.cz, tel.: 233 022 303, mob.: 702 087 654

 
Elektronová mikroskopie
Kontakt: Miloslava Ducháčová, duchacova@vurv.cz, tel.: 233 022 341, mob.: 702 087 652
Vyšetření rostlinného materiálu na přítomnost virů, bakterií a jiných patogenů rostlin.
Metoda negativního barvení: 250 Kč/hod
Metoda ultratenkých řezů: 3 000 Kč za vzorek (cca 12 dní práce)

Diagnostika fytopatogenních nematod, vektorů virových chorob
Kontakt: Ing. Shesh Kumari, kumari@vurv.cz, tel.: 233 022 436, mob.: 702 087 657 
Nematody rodů Xiphinema, Longidorus, Trichodorus, Paratrichodorus
Cena: 500 Kč za vzorek

Detekce a determinace hub rodu Fusarium v rostlinném materiálu
Kontakt: Dr. Ing. Jaroslav Salava, salava@vurv.cz, tel.: 233 022 350, mobil: 702 087 656
Fusarium avenaceum, Fusarium culmorum
Fusarium equiseti 
Fusarium graminearum, Fusarium langsethiae  
Fusarium poae
Fusarium sambucinum
Fusarium sporotrichiodies
Fusarium tricintumi

Cena: 1 800 - 2 800 Kč za 1 vzorek (4-6 druhů rodu Fusarium)

Uchovávání kultur bakterií
Cena : 2 000 - 3 500 Kč (vč. DPH) za 1 kmen
Kontakt: RNDr. Markéta Marečková, Ph.D., sagova@vurv.cz, tel.: 233 022 326, mob.: 702 087 624


 

Message
zavřít