domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

Fulltext Klíčová slova:
Rok od: Rok do:
řešitel:
Poskytovatel:

Název projektuKoordinátor za VÚRVDoba řešení
Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin TH03030009 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2018 - 2021
Could Biodiversity Assure Weed regulAtion for Resilient Ecosystem service provision? - BioAWARE 2017 - 2019
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého QK1720263 2017 - 2019
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy QK1710200 2017 - 2021
ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesty ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu - 100328840 2017 - 2020
Faktory limitující geografické rozšíření domácích a invazních druhů u slunéčkovitých 17-06763S 2017 - 2019
Mají neonikotinoidy subletální efekty na pavouky, snižující jejich schopnost regulovat zemědělské škůdce? 17-10976S Řezáč Milan, RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah QK1720285 2017 - 2019
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU TH02030329 Stejskal Václav, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) QK1710228 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2017 - 2021
Nové strategie integrované ochrany obilnin vůči virovým chorobám v České republice a Číně LTACH17010 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2017 - 2019
NP 6.12.13. Zeleniny, kořeninové aromatické a léčivé rostliny - 39/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.2.12. Réva vinná - 38/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.2.14. Vybrané obilniny, slunečnice, řepa, alternativní a maloobjemové plodiny - 40/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.2.16 Kryokonzervace genofondů vegetativně množených rostlin - 42/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.4.2. Služby, koordinace a realizace Národního programu rostlin - 56/2017-17250Za Holubec Vojtěch, Ing., CSc. 2017 - 2017
NP 6.4.3. Služby, koordinace a realizace Národního programu mikroorganismů - 57/2017-17250Za Komínek Petr, Ing., Ph.D. 2017 - 2017
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora QK1710377 Pánek Matěj, Ing., Ph.D. 2017 - 2021
Regulují asociované bakterie v interakci s metabolity populace prachových roztočů? 17-12068S Hubert Jan, doc. Mgr., Ph.D. 2017 - 2019
Světově nová technologie aplikace přípravku Ethandinitryl (EDN) k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu TH02030328 Douda Ondřej, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu - RO0417 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2017 - 2017
Vlastnosti semen - fyzická a chemická obrana před bezobratlými predátory semen 17-00043S Saska Pavel, doc. RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Výběr taxonomických a funkčních skupin půdních bakterií jako indikátorů stability ekosystému lesní půdy LTC17075 Kopecký Jan, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Výskyt rizikových prvků a látek v nivnívh půdách na historických územích těžby rud ve východním Bavorsku a v České republice 146 2 6d Kunzová Eva, Ing., CSc. 2017 - 2019
Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy TH02010706 Kusá Helena, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Vývoj nástrojů a pomůcek pro včasnou detekci hniloby včelího plodu TH02030317 2017 - 2020
Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skladištními členovci TH02030215 2017 - 2020
Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění TH02030133 2017 - 2020
Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózém klasu pomocí metod genomiky a proteomiky QK1710302 Vítámvás Pavel, Mgr., Ph.D. 2017 - 2021
Agrotechnika polních plodin v suchých oblastech QJ1610547 2016 - 2018

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 30 z celkového poctu: 570

Message
zavřít