PublicationsFulltext:
Year from: Year to:
Keywords:
Author:  
Team:  
+ Extended search
Author in bold = Author from CRI

Heděnec, P., Novotný, D., Usťak, S., Cajthaml, T., Slejška, A., Šimáčková, H., Honzík, R., Kovářová, M., Frouz, J.
The effect of native and introduced biofuel crops on the composition of soil biota communities
Biomass & Bioenergy, 2014, 60 (January): 137 - 146
Honzík, R., Slejška, A.
Möglichkeiten der Nutzung von mathematischen Modellen des Anbaus von Energie- und Industriepflanzen auf anthropogen beeinflussten Flächen
In: Eisenberg, W., Renner, U., Meiss, K. (ed.) Symposium 2009 "Konrad Zuse (1910-1995) Erfinder des Computers - 40 Jahre Rechnender Raum"
Leipziger Universitätsverlag GmbH, Leipzig, 2010, 74 - 78
Honzík, R., Usťak, S., Slejška, A.
Expert system for energy and technical crops production
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010
http://www.eto.vurv.cz/ekotoxikologie/projekty/pestovani-energetickych-a-prumyslovych-plodin-v-devastovanych-oblastech-jako-efektivni-metoda-rekultivace-znehodnocenych-pud/expertni-system-pro-pestovani-energetickych-a-prumyslovych-plodin
Slejška, A., Usťak, S., Honzík, R.
Electronic software system for on-line “Scientific Journal BiomassScience.org“
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010
http://www.eto.vurv.cz/ekotoxikologie/projekty/pestovani-energetickych-a-prumyslovych-plodin-v-devastovanych-oblastech-jako-efektivni-metoda-rekultivace-znehodnocenych-pud/elektronicky-softwarovy-system-pro-online-vedecky-casopis-biomassscienceorg
Usťak, S., Honzík, R., Slejška, A.
Database software system for energy and technical crops
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2010
http://www.eto.vurv.cz/ekotoxikologie/projekty/pestovani-energetickych-a-prumyslovych-plodin-v-devastovanych-oblastech-jako-efektivni-metoda-rekultivace-znehodnocenych-pud/databazovy-system-energetickych-a-prumyslovych-plodin
Kroulík, M., Slejška, A., Mimra, M., Prošek, V., Kumhálová Mikysková, J., Kokošková, D., Jarošová, S., Vykoukalová, L.
Mapping of Cirsium arvense infestation and site specific herbicide application
Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, 115 : 171 - 176
Klír, J., Tluka, P., Slejška, A., Usťak, S.
Výpočet ztrát živin hnoje při skladování
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2006
http://expert.biom.cz/data/ztraty-zivin-hnoje.zip
Usťak, S., Váňa, J., Kára, J., Slejška, A., Juchelková, D., Žídek, M., Šafařík, M., Kramoliš, P., Muňoz Jans, J., Váňa, V.
Anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
Anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
CZ BIOM-VÚRV, Praha, 2004, 116.
Lipavský, J., Slejška, A.
Principy pořizování, hodnocení a využívání dat pro aplikce precizního hospodaření
Setrvalý rozvoj rostlinné a živočišné produkce - cesta k rozvoji českého venkova
Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 111 - 111
Honzík, R., Slejška, A., Usťak, S., Váňa, J.
Bioplyn - cesta k efektivnějšímu využívání biologických odpadů
Energetické a průmyslové rostliny VI.
CZ-Biom a Výzkumný ústav rostlinné výroby, Chomutov, Praha, 2000, 32 - 40

previous
displayed records: 1 - 10 of total counts: 10
next

Message
close