Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
+ zobrazit rozšířené hledání
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Arulandhu, A. J., Staats, M., Hagelaar, R., Voorhuijzen, M. M., Prins, T. W., Scholtens, I., Costessi, A., Duijsings, D., Rechenmann, F., Gaspar, F. B., Barreto Crespo, M., Holst-Jensen, A., Birck, M., Burns, M., Haynes, E., Hochegger, R., Klingl, A., Lundberg, L., Natale, C., Niekamp, H., Perri, E., Barbante, A., Rosec, J., Seyfarth, R., Sovová, T., Van Moorleghem, C., van Ruth, S., Peelen, T., Kok, E.
Development and validation of a multi-locus DNA metabarcoding method to identify endangered species in complex samples
GigaScience, 2017, 6 (10): 18 pp.
Benelli, G., Pavela, R., Ricciutelli, M., Lupidi, G., Maggi, F.
Efficacy of the Volatile Oil from Water Celery (Helosciadium nodiflorum, Apiaceae) against the Filariasis Vector Culex quinquefasciatus, the Housefly Musca domestica, and the African Cotton Leafworm Spodoptera littoralis
Chemistry & Biodiversity, 2017, 14 (12): 9 pp.
Benelli, G., Canale, A., Toniolo, C., Higuchi, A., Murugan, K., Pavela, R., Nicoletti, M.
Neem (Azadirachta indica): towards the ideal insecticide?
Natural Product Research, 2017, 31 (4): 369 - 386
Benelli, G., Pavela, R., Iannarelli, R., Petrelli, R., Cappellacci, L., Cianfaglione, K., Afshar, F. H., Nicoletti, M., Canale, A., Maggi, F.
Synergized mixtures of Apiaceae essential oils and related plant-borne compounds: Larvicidal effectiveness on the filariasis vector Culex quinquefasciatus Say
Industrial Crops and Products, 2017, 96 : 186 - 195
Benelli, G., Pavela, R., Canale, A., Cianfaglione, K., Ciaschetti, G., Conti, F., Nicoletti, M., Senthil-Nathan, S., Mehlhorn, H., Maggi, F.
Acute larvicidal toxicity of five essential oils (Pinus nigra, Hyssopus officinalis, Satureja montana, Aloysia citrodora and Pelargonium graveolens) against the filariasis vector Culex quinquefasciatus: Synergistic and antagonistic effects
Parasitology International, 2017, 66 (2): 166 - 171
Benelli, G., Pavela, R., Canale, A., Nicoletti, M., Petrelli, R., Cappellacci, L., Galassi, R., Maggi, F.
Isofuranodiene and germacrone from Smyrnium olusatrum essential oil as acaricides and oviposition inhibitors against Tetranychus urticae: impact of chemical stabilization of isofuranodiene by interaction with silver triflate
Journal of Pest Science, 2017, 90 (2): 693 - 699
Benelli, G., Pavela, R., Maggi, F., Petrelli, R., Nicoletti, M.
Commentary: Making Green Pesticides Greener? The Potential of Plant Products for Nanosynthesis and Pest Control
Journal of Cluster Science, 2017, 28 (1): 3 - 10
Bilavčík, A., Zámečník, J., Faltus, M.
Kryopostupy uchování in vitro kultur ovocných dřevin v ultranízkých teplotách
In: Papoušková, L. (ed.) Mezinárodní projekty a aktivity účastníků Národního programu rostlin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017, 4 - 9
Bilavčík, A., Faltus, M., Zámečník, J.
Termická analýza při studiu odolnosti ovocných dřevin k nízkým a ultranízkým teplotám
39. Mezinárodní český a slovenský kalometrický seminář
Univerzita Pardubice, Pardubice, 2017, 123 - 126
Bláha, L., Hermuth, J., Salava, J.
Význam celistvosti rostlin z praktického hlediska
Agromanuál, 2017, 12 (1): 108 - 111
Bláha, L., Hermuth, J., Salava, J.
Význam celistvosti rostlin pro šlechtění
Agromanuál, 2017, 12 (3): 122 - 125
Borovec, R., Skuhrovec, J.
Systematic position of the Afrotropical species described in Trachyphloeini (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae)
Zootaxa, 2017, 4344 (3): 522 - 540
Bradová, J., Psota, V.
Hodnocení variability hordeinů českých odrůd jarního ječmene
Kvasný průmysl, 2017, 63(2): 57 - 63
Bradová, J., Hezký, P.
Rozhovor na téma: Genetika a šlechtění polních plodin
Farmář, 2017, 23 (6): 16 - 17
Bruckart III, W. L., Michael, J. L., Sochor, M., Trávníček, B.
Invasive blackberry species in Oregon: Their identity and susceptibility to rust disease and the implications for biological control
Invasive Plant Science and Management, 2017, 10 (2): 143 - 154
Bussaman, P., Sa-uth, C., Chandrapatya, A., Atlihan, R., Gökce, A., Saska, P., Chi, H.
Fast Population Growth in Physogastry Reproduction of Luciaphorus perniciosus (Acari: Pygmephoridae) at Different Temperatures
Journal of Economic Entomology, 2017, 110 (4): 1397 - 1403
Capouchová, I., Papoušková, L., Konvalina, P., Vepříková, Z., Dvořáček, V., Zrcková, M., Janovská, D., Škeříková, A., Pazderů, K.
Effect of Fusarium spp. Contamination on Baking Quality of Wheat
In: Wanyera, R., Owuoche, J. (ed.) Wheat Improvement, Management and Utilization
IN TECH d.o.o., Rijeka, Croatia, 2017, 329 - 344.
Douda, O., Zouhar, M.,
Zařízení pro poloautomatizovaný ruční sběr cyst fytoparazitických háďátek druhu Globodera rostochiensis
, 2017, č. patentu: 306783
Dumalasová, V.
Sněti na jarních obilninách
Úroda, 2017, 65 (1): 37 - 39
Dušek, K., Smékalová, K., Dušková, E., Neugebauerová, J.
Sekce léčivých, aromatických a kořeninových rostlin A
In: Holubec, V. (ed.) Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017, 319 - 367.

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 5587
Message
zavřít