Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
- skrýt rozšířené hledání
Články v impaktovaných časopisech:
Články v recenzovaných časopisech:
Odborné články:
Príspěvky ve sbornících:
Kapitoly v knize, knihy:
Metodiky:
Patenty:
Poloprovozy:
Odrůdy:
Ověřené technologie:
Ostatní aplikované výsledky:
Přednášky na univerzitách:
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Falta, V., Psota, V., Kocourek, F., Vávra, R., Jonáš, M., Bagar, M., Šenk, J.
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 52 pp.
Komínek, P., Jandová, B., Komínková, M., Polák, J.
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 23 pp.
Novotný, D., Jablonský, I.
Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub rodu Pleurotus vůči houbám z rodu Trichoderma
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 21 pp.
Ovesná, J., Drábková, L., Kučera, L.
Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 21 pp.
Pánková, I., Krejzar, V., Hausvater, E., Doležal, P.
Bakteriální kroužkovitost bramboru Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 2017, 31 pp.
Ryšánek, P., Grimová, L., Chrpová, J., Sumíková, T.
Management obilných virů, přenosných Polymyxa graminis s důrazem na viry mozaikového komplexu ječmene
Česká zemědělská univerzita v Praze Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 25 pp.
Duffková, R., Mühlbachová, G., Fučík, P., Zajíček, A., Hejduk, T., Káš, M., Diviš, P., Skála, J., Štyx, J.
Metodický postup pro snížení rizika vyplavení fosforu ze zemědělských půd do povrchových a podzemních vod pomocí agrotechnických opatření s využitím metody P-indexu
Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 97 pp.
Duffková, R., Mühlbachová, G., Matějka, J., Zajíček, A., Kusá, H., Fučík, P., Káš, M., Nobilis, L., Bartoš, P., Fendrych, B.
Metodický postup pro efektivní užití digestátu ze zemědělských bioplynových stanic
Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 84 pp.
Erban, T., Kamler, M., Kadlíková, K., Titěra, D., Seifrtová, M., Riddellová, K., Hubert, J., Hortová, B., Halešová, T.
Hodnocení vlivu xenobiotik na včely v průběhu ontogeneze metodami proteomické, metabolomické a genomické analýzy
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 36 pp.
Falta, V., Bagar, M., Bagarová, K., Holý, K., Hortová, B., Chaloupka, R., Kloutvorová, J., Kocourek, F., Loskot, R., Michalko, R., Navrátil, M., Pekár, S., Psota, V., Suchá, J., Vávra, R.
Ochrana jádrovin v ekologické produkci
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2016, 221 pp.
Faltus, M., Bilavčík, A., Zámečník, J.
Metodika kryokonzervace citlivých genotypů bramboru
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 18 pp.
Hubert, J., Hortová, B., Nesvorná, M., Haltufová, K., Kamler, M., Titěra, D., Erban, T.
Využití nové generace sekvenování pro diagnostiku původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Dol, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2016, 45 pp.
Jablonský, I., Novotný, D., Ryzner, R.
Využití antagonistických mikroorganismů pro ochranu kultury hlívy před vláknitou houbou Trichoderma plueroti
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 29 pp.
Jarošová, J., Dráb, T., Beoni, E., Kumar, J.
Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 38 pp.
Jursík, M., Šuk, J., Hamouzová, K., Suchanová, M., Hamouz, P., Kocourek, F., Kysilková, K.
Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu
Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, 83 pp.
Kasal, P., Růžek, P., Kusá, H., Kobzová, D., Svobodová, A.
Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor
Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 2016, 31 pp.
Klíma, M., Havlíčková, L., Přibylová, M., Hilgert-Delgado, A., Kučera, V., Čurn, V.
Metodika časné detekce obnovitelů fertility pro CMS Ogu-INRA v mikrosporových embryích řepky olejky
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 28 pp.
Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G.
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 60 pp.
Klír, J., Kozlovská, L.
Zásady hospodaření pro ochranu vod před znečištěním dusičnany
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016, 23 pp.
Koudela, M., Novotný, Č., Nedorost, L., Aust, R., Kocourek, F., Svozilová, L., Brožová, L., Doležalová, J., Kubíček, M.
Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské
Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, 29 pp.

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 287
Message
zavřít