Polní pokusy, pěstování révy vinné - nabídka služeb

Pořádání základních kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. K tomu ústav obdržel "Pověření MZe ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". Kontaktní osobou a lektorem kurzů je Ing. Oldřich Štěpánek (tel. 233 022 466, 733 536 307, e-mail: stepanek(a)vurv.cz).

Registrační pokusy s pesticidními přípravky, zajištění předzkoušek s polními plodinami na základě auditu - bližší informace k možnosti provádění polních pokusů na zakázku podá RNDr. Dana Kokošková (tel.: 233 022 376, 733 536 308, e-mail: kokoskovad(a)vurv.cz).
Pokusné stanice Čáslav, Hněvčeves, Humpolec, Ivanovice, Kostelec a Lukavec prošly auditem ÚKZÚZ a jsou způsobilé provádět zkoušky na ověřování užitných hodnot odrůd některých polních plodin.

Podrobné informace o jednotlivých pokusných stanicích (půdně-klimatické podmínky apod.) naleznete zde.

Kontakty :

Metodické vedení pokusných stanic - RNDr. Dana Kokošková, tel.: 233 022 376, 733 536 308, e-mail: kokoskovad(a)vurv.cz 

PS Praha: Ing. Oldřich Štěpánek (tel. 233 022 466, 733 536 307, e-mail: stepanek(a)vurv.cz).

Kontakty na mimopražské pokusné stanice naleznete zde.

Nabídka poradenství a služeb v oblasti pěstování révy vinné a používání biologicky aktivních látek - informace naleznete v odkazu na Výzkumnou stanici vinařskou Karlštejn

 

Message
zavřít