Mimopražská pracoviště VÚRV, v.v.i.

ODBOR POKUSNÝCH STANIC

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn
267 18 Karlštejn 98
e-mail: karlstejn@vurv.cz
vedoucí stanice: Mgr. Zdeněk Beneš (mobil: 702 087 740, e-mail: z.benes@vurv.cz)
 
 
ODBOR GENETIKY A ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN
 
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin Olomouc
783 71 Olomouc - Holice, Šlechtitelů 29
tel./fax: 585 208 970
vedoucí: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (mobil: 607 060 312, e-mail: tarkowski@genobanka.cz)
 
  
ODBOR SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ
 
Výzkumná stanice Chomutov
430 01 Chomutov, Černovická 4987
tel.: 474 624 281
vedoucí týmu: Ing. Sergej Usťak, CSc. (tel.: 474 629 726, mobil: 702 087 692)
 
Výzkumná stanice Jevíčko
569 43 Jevíčko, K. H. Borovského 461
tel/fax: 461 327 814
vedoucí týmu: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. 
(mobil: +420 607 060 309, e-mail: ladislav.mensik@vurv.cz)
 
Výzkumná stanice Liberec
460 11 Liberec 11, Rolnická 6
tel/fax: 485 103 718
vedoucí stanice: Ing. Jan Gaisler (mobil: 702 087 763, e-mail: gaisler@vurv.cz)
 
  
ODBOR OCHRANY PLODIN A ZDRAVÍ ROSTLIN
 
Pracoviště Slaný
274 01 Slaný, Politických vězňů 1346
tel.: 312 522 675
vedoucí: Ing. Josef Korba (mobil: 702 087 650, e-mail: korba@vurv.cz)