Odkazy

"Řepka žlutí Česko". Komu vadí žlutá pole? Poškozuje pěstování řepky půdu? Na otázky, které zajímají veřejnost zasvěceně odpovídal a často chybné názory vyvracel náš kolega Ing. Pavel Růžek, CSc. v ranním pořadu České televize Studio 6 (ČT1, ČT24, 14.05.2015).

"Invaze rostlin" - dokument na ČT 2 (Nový venkov). Odpovědi na otázky kolem invaze rostlinných plevelů a vzhledu krajiny hledá dokument, na jehož vytvoření se podílel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. z VÚRV, v.v.i. Pořad lze shlédnout na internetu.

V názorném Obrazovém atlasu plevelů najdete základní informace o výskytu a škodlivosti různých druhů plevelů. Vše je doplněno fotografickou dokumentací.
 
Prakticky využitelné informace o výskytu plevelů odolných proti herbicidům a o šíření invazních a expanzivních plevelů najdete zde.

Pracoviště genové banky VÚRV, v.v.i., které je zodpovědné za dokumentaci genetických zdrojů rostlin zařazených do Národního programu ČR, v roce 2015 zahájilo provoz nového dokumentačního systému GRIN Czech (Germplasm Resources Information Network in Czech Republic). Systém, který je neustále aktualizován, byl vyvinut v rámci projektu USDA/ARS Beltsville, Bioversity International a Global Crop Diversity Trust a našemu pracovišti byl poskytnut v rámci mezinárodní spolupráce světových genových bank. GRIN Czech, který nahradil původní informační systém EVIGEZ, pracuje v on-line režimu a umožňuje objednávání semen z genové banky uživatelům genetických zdrojů rostlin prostřednictvím webové stránky GRIN Czech. V současné době je v provozu pouze anglická mutace, se zahájením české verze se počítá v další fázi vývoje systému.

Podrobnosti k ochraně vod v zemědělství naleznete na webové stránce nitrátové směrnice.

Výsledky měření ústavní agrometeorologické stanice v Praze - Ruzyni najdete buď ve formě vyhledávací databáze  a nebo aktuálního grafu vývoje sledovaných veličin za uplynulých 24 hodin. Naše automatická meteostanice měří teploty vzduchu a půdy, vlhkost půdy, globální sluneční záření, fotosynteticky aktivní radiaci, atmosférický tlak, srážky, vítr apod.

 

Message
zavřít