domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  

 Kalendář akcí

21.05. - 31.10.2107
Výstava "Genetika v zemědělství", Kačina 
Zveme Vás na výstavu, která se koná od 21. května do 31. října 2017 v Národním zemědělském muzeu na zámku Kačina. Na přípravě výstavy se svými exponáty a fotografiemi podíleli i pracovníci VÚRV, v.v.i. Podrobnější informace zde.
 

Archiv akcí 2017

29. - 31.08.2017
GRIN-Global Workshop 2017 pro evropské genové banky, Praha
Workshop se konal ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni, ve dnech 29.-31. srpna 2017. Tento workshop byl pořádán jako Aktivita ECPGR (Evropský program pro genetické zdroje rostlin) ve spolupráci s organizací Crop Trust a VÚRV, v.v.i. (organizátor). Cílem workshopu bylo představit a seznámit genové banky rostlin s dokumentačním systémem GRIN-Global.

03.08.2017
"Skupinová demonstrační akce", Janovice 
Akce pořádané na téma:
"Hospodaření s organickou hmotou v zemědělském podniku s cílem zvyšování úrodnosti půdy, zadržování vody v krajině a snižování eroze", v rámci projektu MZe na podporu činností demonstračních farem. Semináře a polní instruktáže pořádalo Družstvo Vysočina, Janovice 66, 588 13 Polná, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. 
Termíny akcí:
"Den otevřených dveří" 06.06.2017
"Skupinové demonstrační akce" 14.06., 21.06., 28.06., 20.07., 03.08.2017
"Individuální prohlídky porostů" (po dohodě, na tel. 602 757 720)
Pozvánku na akce naleznete zde.

19.07.2017
"Včelí den", Olomouc
Akce se konala v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Pozvánka zde. Zprávu o akci a fotografie naleznete zde.

28.06.2017
"Polní den", Humpolec
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, Pokusnou stanicí v Humpolci pořádala "Polní den", který se konal ve středu 28. června 2017 od 9. hod. v zasedací síni České zemědělské akademie v Humpolci. Pozvánka zde.

26.06.2017
Workshop "Polní dny ze vzduchu", Praha
Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. pořádala workshop, který se konal v pondělí 26. června 2017 od 09:30 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Pozvánku a program naleznete zde.

21.06.2017
Seminář "Aktuální informace o změnách v druhových a rasových spektrech patogenů", Praha
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. pořádala seminář, který se konal ve středu 21. června 2017 v aule VÚRV, v.v.i., v Praze – Ruzyni. Pozvánka zde.

20.06.2017
Seminář "Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům", Praha
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. pořádala seminář "Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi jako zdrojů rezistence k abiotickým a biotickým stresům" který se konal v úterý 20. června 2017 od 10. hod. v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánka zde.

16.06.2017
"Polní den - řepka ozimá", Lišany
Polní den v Lišanech u Rakovníka spolupořádali pracovníci VÚRV, v.v.i.
Pozvánku naleznete zde, informace o polních pokusech připravených i pro individuální prohlídky zde.

14.06.2017
"Polní kázání", Olomouc
Akce se konala v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Pozvánka zde. Zprávu o akci a fotografie naleznete zde.

13.-14.06.2017
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany 
Celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky se pracovníci VÚRV, v. v. i. podobně jako v předchozích letech zúčastnili se svou expozicí, zaměřenou na praktické poradenství, prezentaci nově se vyskytujících plevelů na pokusných políčkách a expozici plevelů v pokusných nádobách. Zprávu a fotografie z akce naleznete zde.

07.06.2017
"Polní den", Praha
"Polní den" se konal ve středu 7. června v Praze - Ruzyni, za spolupráce České technologické platformy pro zemědělství a VÚRV, v.v.i. 
Polní den byl zaměřen na inovativní postupy při pěstování polních plodin a porovnání různých agrotechnických opatření prováděných během letošního jara a jejich vlivu na strukturu porostu, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře byli v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí ozimé řepky napadené virózami na různé agrotechnické vstupy, s reakcí různých odrůd ozimé pšenice na intenzitu zpracování půdy, hnojení dusíkem, ošetření porostu morforegulátory růstu a fungicidy. Zajímavá byla prohlídka odrůd ozimé pšenice při setí na 12,5 cm a 25 cm, originálních porostů směsí různých odrůd ozimé pšenice a porostů s přesným paralelním setím u různých výsevků. Vzhledem ke každoročnímu zájmu odborné veřejnosti byla opět zařazena prohlídka pokusů zaměřených na odolnost (toleranci) odrůd obilnin k virózám, fuzariózám a rzi plevové. Pro zájemce byla připravena i prohlídka pokusů v ekologickém systému hospodaření.
Pozvánku naleznete zde.

11.05.2017
"Den fascinace rostlinami", Praha 
Posláním mezinárodní akce "Den fascinace rostlinami" je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Akce ve VÚRV, v. v. i. byla zaměřena na pěstování plodin, šlechtění a ochranu rostlin před škodlivými organizmy a jejich využití pro energetické zpracování i možnosti využití organických zbytků pro kompostování, včetně ukázky zemědělské techniky. Informace o akci a fotografie naleznete zde.

26.04.2017
Konference "Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky", Praha 
Závěrečná konference projektu se konala v Lichtenštejnském paláci, dne 26. dubna 2017. Bližší informace naleznete na webové stránce projektu, pozvánku zde.

20.03.2017
Workshop k projektu Norských fondů
Jednání k projektu 7F14122 "Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway" se konalo za účasti norských partnerů v Genobance VÚRV, v.v.i. Byly předneseny následující prezentace:
Holubec V. Martinussen I.: Project introduction
Rasmussen M.: Genetic Resource Centre, Norway and project activities. Future prospects.
Paprštein F., Matějíček A. Sedlák J.: Conservation of small fruit collection in CZE, RBIP Holovousy
Martinussen I.: Climatic effects on production and quality of northern berries.
Holubec V.: Collecting and botanical characterisation of R. chamaemorus localities in Krkonoše Mts., Svalbard and North Norway.
Leišová-Svobodová L.: Genetic analysis of Ribes local populations in Krkonoše Mountains
Štěrbová L.: Results of nutritional quality evaluation of traditional Ribes spp fruit originated from Norway and Czech area of Sudety
Sedlák J. In vitro propagation of less known Central and Northern European fruit species
Bilavčík A. Cryopreservation of Rubus chamaemorus and other target fruit species

04.11.2016 - 15.03.2017
Výstava "Ukrojte si u nás", Buchlovice
Muzeum Podhradí Buchlovice pořádalo výstavu "Ukrojte si u nás!". K vidění byly exponáty z výstavy „Příběh chleba“ Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, od firmy Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži, Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni, Ústavu experimentální botaniky a od dalších příznivců. Vernisáž se konala 4. listopadu 2016 v 17.00 hodin, výstava trvala do 15. března 2017. Pozvánka zde

16.02.2017
Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, Praha
Ve čtvrtek 16. února 2017 se konal v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni tradiční odborný seminář k jarní agrotechnice, který aktuálními poznatky a doporučeními navazoval na průběh letošní zimy a některé problémy (např. virózy u řepek) známé již z podzimu. Na semináři byly prezentovány aktuální informace o stavu porostů i návrhy vhodných agrotechnických opatření v předjarním a jarním období. Pozvánka zde.

 

Message
zavřít