Interní audit

Na pozici auditora/kontrolora byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. František Vejvoda.
Pozice je obsazena od 1. 3. 2012.

Message
zavřít