PS Hněvčeves

 
Název týmu: Pokusná stanice Hněvčeves
 
Vedoucí týmu: Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D.
 
Zástupce vedoucího týmu: Jana Řežábková
 
Další členové týmu:
Pavel Dufek
Pavel Vávra
 
Kontakty na pracovníky stanice naleznete zde.
 
Charakteristika pokusné stanice:
Pokusná stanice Hněvčeves se nachází v okrese Hradec Králové na 50°18´severní šířky a 15°43´ východní délky. Pokusná lokalita se nachází ve výrobní oblasti řepařské Ř1 v nadmořské výšce 265 m. Výměra pokusné stanice Hněvčeves činí 19,4 ha. Část pokusných pozemků se nachází na rovině, část mírně skloněno k jihu.
 
Půdní podmínky:
Půdním typem je hnědozem ilimerizovaná na spraši, druh půdy jílovitohlinitá, matečný substrát spraš. Hloubka ornice 30 - 40 cm.
 
Agrochemické vlastnosti ornice:
Obsah humusu: 2,34 %
Obsah přístupných živin (mg/kg): P 71; K 175; Mg 94; Ca 2092
 
Klimatická a povětrnostní charakteristika:
Klimatický region T3. Makrooblast teplá, klimatická oblast teplá, klimatická okrsek A3 teplý, mírně suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,12°C, průměrný úhrn srážek za rok 596,85 mm. Agroklimatické členění: makrooblast, oblast, podoblast – teplá, poměrně teplá, převážně suchá.
 
Charakteristické plevele:
Mezi charakteristické plevele této oblasti patří chundelka metlice, svízel přítula, hluchavky, ptačinec žabinec, violka rolní a merlík bílý, pýr plazivý a heřmánek.
 
Charakteristická fauna:
K charakteristickým zástupcům fauny se řadí hlodavci, zajíc, zvěř srnčí. Z ptactva je rozšířen skřivan, kos, vrabec a havranovití.
 
Charakteristiky půdního profilu pokusné stanice Hněvčeves:
Hloubka
(cm)
pH
(H2O)
pH
(KCl)
CaCO3
(%)
Cox
(%)
KVK
(meq/100g)
 0 - 20
6,5
5,7
0,0
1,32
15,93
20 - 30
6,9
6,0
0,0
1,19
15,91
30 - 40
7,1
6,2
0,0
0,98
15,96
40 - 50
7,1
5,8
0,0
0,72
17,82
50 - 60
7,2
5,9
0,0
0,54
19,67
60 - 70
7,5
6,0
0,0
0,50
18,19
70 - 80
7,5
6,0
0,0
0,40
16,71
80 - 90
7,4
6,1
0,5
0,39
15,23
90 -100
8,1
7,1
4,3
0,41
13,75

Message
zavřít