Genetika a šlechtění rostlin - nabídka služeb

 
Služby Genové banky. Pracoviště genové banky VÚRV, v.v.i., které je zodpovědné za dokumentaci genetických zdrojů rostlin zařazených do Národního programu ČR, v roce 2015 zahájilo provoz nového dokumentačního systému GRIN Czech (Germplasm Resources Information Network in Czech Republic). Systém, který je neustále aktualizován, byl vyvinut v rámci projektu USDA/ARS Beltsville, Bioversity International a Global Crop Diversity Trust a našemu pracovišti byl poskytnut v rámci mezinárodní spolupráce světových genových bank. GRIN Czech, který nahradil původní informační systém EVIGEZ, pracuje v on-line režimu a umožňuje objednávání semen z genové banky uživatelům genetických zdrojů rostlin prostřednictvím webové stránky GRIN Czech. V současné době je v provozu pouze anglická mutace, se zahájením české verze se počítá v další fázi vývoje systému. 

Rozsah a podmínky služeb v oblasti genetických zdrojů:
poskytování vzorků genetických zdrojů zemědělských a zahradních plodin a relevantních informací). Pro potřeby výzkumu, šlechtění a vzdělávání jsou tyto služby poskytovány bezplatně.
 
Laboratoř kvality rostlinných produktů nabízí základní i speciální analýzy zrna obilnin včetně kontroly pravosti deklarované odrůdy a čistoty vzorků merkantilu a osiv pšenice a ječmene (viz příloha, odkaz na aktuální ceník, platný v roce 2016 naleznete zde). Kontakty: dvoracek(a)vurv.cz – analýzy zrna obilnin, pravost odrůd a čistota vzorků.
 
Stanovení aktuální mrazuvzdornosti ozimých obilnin a řepky s využitím laboratorních mrazových testů. Kontakt: prasil(a)vurv.cz (přílohy).  
 
Detekce a kvantifikace GMO v rostlinných materiálech a odvozených produktech, potravinách a krmivech pomocí molekulárně biologických metod, Národní referenční laboratoř pro izolaci GMO a DNA fingerprinting, Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ISO 17025:2005, reg. č. laboratoře 1465. Kontakty: ovesna(a)vurv.cz nebo kuceral(a)vurv.cz, tel. 233 022 424, 233 022 247 (služby laboratoře - aktuální ceník apod. - naleznete zde)
 
 
Message
zavřít