Výzkumný tým 24: Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů

 
 
Pracovní pozice a specializace: vedoucí vědecký pracovník, mikrobiální ekologie, patogenní streptomycety, molekulární metody, analýza mikrobiálních společenstev
 
Rámec a cíle výzkumu v týmu:
Hlavním řešeným tématem je prevence onemocnění rostlin. Výzkum je založen na znalosti šíření patogenů, jejich biologických vlastnostech, interakcích s rostlinami a okolním prostředím. Především se zabýváme onemocněními s původci pocházejícími z půdy. Půdní prostředí studujeme i v souvislosti s rozkladnými procesy a obsahem organické hmoty. Dalším řešeným tématem je význam sekundárních metabolitů rostlin a mikroorganizmů v ochraně rostlin. 
 
 
 
Specifikace činností:
 
Výzkum
  • specifikace indikátorů a limitů setrvalého hospodaření na půdě
  • výzkum etiologie a patogeneze chorob a genetické diverzity patogenů s cílem zefektivnění systémů jejich regulace
  • studium interakce patogenů s hostiteli a vektory v agroekosystémech s cílem zefektivnění systémů ochrany rostlin
  • vývoj biologických prostředků a bio-aktivních substancí ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům
Jiné činnosti 
  • realizace výsledků v praxi, zapojení výsledků do výuky na VŠ, výchova magistrů a doktorandů, zahraniční spolupráce
 
Další členové týmu:
 
Ing. Jan Kopecký Ph.D.: vedoucí vědecký pracovník - bioinformatické metody, chemické metody, HPLC
 
Mgr. Pavla Mádrová: vědecký asistent

Mgr. Daria Rapoport: vědecký asistent

Mgr. Andrea Burešová: vědecký asistent

Kontakty na pracovníky týmu (telefon, mobil, e-mail) naleznete zde.

 
Nejvýznamnější aktuální výsledky týmu: 
 
Soubory map: Biologicko-ekologické vlastnosti půd brambor a rhizosféry, chemické vlastnosti půd bramborových polí, kvantitativní poměry mikroorganismů
Specializované mapy jsou zaměřeny na shrnutí znalostí týkajících se výskytu obecné strupovitosti na území ČR. V roce 2014 mapy zahrnují podrobnou analýzu mikrobiálních společenstev, jejich diverzity, ale především kvantifikaci původců onemocnění pomocí genu txtB. Počet kopií tohoto genu vyjadřuje četnost původce onemocnění. Dále jsou nově analyzovány celkové živiny přítomné v rhizosféře a jsou doplněny živiny obsažené ve slupkách.
Citace:
Marečková, M., Kopecký, J., Krištůfek, V., Diviš, J.: Soubory map obecné strupovistosti brambor. www.solanum.cz
 
Funkční vzorek - Antagonistický kmen Streptomyces sp. 09Zd22
Obecná strupovitost brambor je rozšířené onemocnění, které se velmi špatně omezuje, protože se na jeho projevech účastní mnoho faktorů. Testovali jsme kmen, který potlačuje výskyt původců onemocnění (bakterie rodu Streptomyces).
 
 
 
Řešené projekty:
  • MZE RO0417: Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu.
    Věcná etapa 24: Mikrobiální společenstva zajišťující ochranu proti původcům chorob plodin (vedoucí etapy: RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.)
  • GAČR: Taxonomické zařazení a distribuce nového klastru aktinobakterií z kyselých půd a stanovení ekologických funkcí skupiny ve vztahu k faktorům prostředí (doba řešení 2015 - 2017)
Seznam publikací (2016 - 2017): 

Detailní přehled všech publikací členů týmu naleznete zde.

______________________________________________
Webová stránka týmu byla a
ktualizována k 20.04.2017

 

 

Message
zavřít