PS Čáslav

Název týmu: Pokusná stanice Čáslav

Vedoucí týmu: Vladimír Lasák
 
Zástupce vedoucího týmu: Ing. Marie Mezerová
 
Další členové týmu:
René Dvořák
Ivan Mareček
 
Kontakty na pracovníky stanice naleznete zde.
                        
Charakteristika pokusné stanice:
Pokusná stanice Čáslav leží na 49°85´ severní šířky a 15°40´ východní délky ve středočeském kraji se sídlem v areálu SZeŠ a RŠ Čáslav. Pokusná lokalita se nachází ve výrobní oblasti řepařské, podoblasti Ř1. Nadmořská výška je 263 m. Výměra obhospodařované půdy pokusné stanice Čáslav je 16,8 ha.
 
Půdní podmínky:
Půdním typem je zde šedozem, druh půdy je hlinitý, stav strukturní, středně humózní. Hloubka ornice činí 40 až 50 cm. Ornice pokusných honů je hlinitopísčitá, v hlubších vrstvách kolem 80 cm je půda písčitá a pod ní se nachází písek.
 
Agrochemické vlastnosti ornice:
Obsah humusu: 2,98 %
Obsah přístupných živin (mg/kg): P 81; K 239; Mg 141; Ca 3026
 
Klimatická a povětrnostní charakteristika:
Pokusná stanice spadá do klimatického regionu T3 (oblast mírně teplá) klimatický okrsek B2 (mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou). Agroklimatické členění (makrooblast, oblast a podoblast): teplá, poměrně teplá, mírně suchá). Průměrná roční teplota vzduchu je 8,9 °C a průměrná teplota vzduchu za vegetační období činí 13,6 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 555 mm, ve vegetačním období 427 mm.
 
Charakteristické plevele:
Mezi typické plevele patří chundelka metlice, pýr plazivý, laskavec ohnutý, ježatka kuří noha, svízel přítula, lilek černý, merlík bílý, violka rolní, penízek rolní, ptačinec žabinec, pěťour, rmeny, rdesno, heřmánek.
 
Charakteristická fauna:
Základními zástupci fauny jsou hraboš polní, zajíc, myši i srnčí zvěř,v poslední době křečci Z ptactva to jsou dravci – káně myšilov, poštolka obecná, moták pochop, dále bažant, koroptev, straka, vrabec, sýkorky (druhy), holubi a v poslední době i křepelky.
 
Charakteristiky půdního profilu pokusné stanice Čáslav:
Hloubka
(cm)
pH
(H2O)
pH
(KlL)
CaCO3
(%)
Cox
(%)
KVK
(meq/100g)
  0 - 20
7,7
7,0
  0,2
1,06
19,00
20 - 30
7,7
6,9
  0,1
0,67
20,06
30 - 40
7,7
6,5
 0,0
0,51
21,15
40 - 50
7,7
6,6
 0,3
0,49
20,22
50 - 60
8,0
7,4
 0,8
0,44
19,02
60 - 70
8,1
7,7
11,2
0,30
17,68
70 - 80
8,3
7,7
14,0
0,23
16,34
80 - 90
8,3
7,6
14,4
0,19
15,00
90 -100
8,3
7,9
16,0
0,23
13,66

 

Message
zavřít