Hodnocení odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům


21.11.2017

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni se každoročně hodnotí odrůdy pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům vyskytujícím se na území ČR. Testy jsou prováděny podle schválené metodiky pro praxi, a to provokační nádobovou metodou. Výsledky víceletého hodnocení zimovzdornosti odrůd ozimé pšenice jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Při pěstování pšenice doporučujeme výběr z několika odrůd, z nichž odrůdy s nižší zimovzdorností (stupeň 3 až 4) by měly být zasety nejvýše na 1/3 ploch ozimých pšenic.

Všechny aktuality

Message
zavřít