Pamětní medaile Ctibora Blattného pro Václava Stejskala


19.11.2017

Česká společnost rostlinolékařská udělila Ing. Václavu Stejskalovi, Ph.D.,
 vedoucímu Odboru ochrany plodin a zdraví rostlin VÚRV, v.v.i.
 pamětní medaili Ctibora Blattného, za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství. 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít