Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy...


31.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni,
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze
a PS v Lukavci

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší"

pořádaný v úterý 28. listopadu 2017 v Lukavci u Pacova, ve sportovním areálu DD Lukavec

Odborný seminář je zaměřen na zhodnocení ročníku 2016-17 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, omezující erozi, znečišťování vod a stabilizující výnosy a kvalitu produkce. Součástí semináře bude i odborná diskuse k aktuálním problémům při pěstování polních plodin: používání insekticidů u řepky, špatná struktura některých porostů ozimů (osivo s nízkou HTS), optimální uložení hnojiv při aplikaci do půdy, přínosy a rizika technologie strip till a podrývání, půdoochranné postupy při pěstování brambor, využití půdy pro greening a biopásy.

Pozvánka zde.

Všechny aktuality

Message
zavřít