Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích, 2017


07.10.2017

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. v Praze - Ruzyni
a
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST při ČZU v Praze

Vás srdečně zvou na odborný seminář

"Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích"

pořádaný ve čtvrtek 7. prosince 2017 v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení ročníku 2016-17 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři budou prezentovány nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, hospodaření s vodou v půdě a stabilizující výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin. Součástí semináře bude i odborná diskuse k aktuálním problémům při pěstování polních plodin: přínosy a rizika technologie strip till a podrývání, optimální uložení hnojiv při aplikaci do půdy, setí směsí druhů a odrůd plodin, půdoochranné technologie bez glyfosátů apod.

Pozvánka zde.

Všechny aktuality

Message
zavřít