Český česnek 2017


30.10.2017

VÚRV, v.v.i. s podporou České technologické platformy pro biotechnologie (MZe ČR)

si Vás dovolují pozvat na workshop

PERSPEKTIVY APLIKACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE ŠLECHTĚNÍ A PRODUKCI ZELENIN SE ZAMĚŘENÍM NA ROD ALLIUM
„Český česnek“,
který se bude konat v aule VÚRV, v.v.i., dne 28. 11. 2017

Přihláška s programem zde.

Za organizátory:

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Tel. +420 233 022 424
Mobil +420 731 448 342
e-mail: ovesna@vurv.cz

 

Všechny aktuality

Message
zavřít