Metodiky před certifikací


11.12.2017

Metodiky před certifikací
V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text není definitivní. Poskytovatel metodik tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.

 

Všechny aktuality

Message
zavřít