Semináře k dotacím, nitrátové směrnici, výživě rostlin a hnojení...


05.01.2018

Seminář "Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší" (říjen 2017 - březen 2018)

Obsah semináře:  
- aktuální informace k vydané novele nařízení vlády k přímým platbám a k připravovaným změnám podmínek pro dotace v sezóně 2018/2019 (DZES 5) 
- obecné i speciální požadavky na skladování a používání hnojiv
- požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016-2020 
- minimální požadavky AEKO PRV
- pravidla pro hospodaření v ochranných pásmech (PHO, OPVZ) 
- principy a nové postupy ve výživě rostlin a hnojení 
- postupy pro zpracování plánů hnojení a bilance živin 
- pravidla pro nakládání s ostatními hnojivými látkami (upravené kaly, sedimenty)
- používání pomocných látek (inhibitory nitrifikace, technologické vody z dojíren apod.).

Přednáší Ing. Lada Kozlovská a Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV, v.v.i.
Pozvánky jsou postupně rozesílány i zde zveřejňovány (odkaz u místa konání akce). Na akce je nutné se předem přihlásit u pořadatelů v jednotlivých regionech, adresy jsou uvedeny v pozvánkách:
 
16.10.2017
Větrný Jeníkov (Jihlava)
01.11.2017
Chabrovice (Tábor)
14.11.2017
Prostějov
28.11.2017
Brno
12.12.2017
Klatovy
04.01.2018
Ostředek (Benešov)
______________________________________

23.01.2018 Hrádek (Ústí nad Orlicí)
30.01.2018 Dolany (Náchod)
14.02.2018 Palačov (Nový Jičín)
20.02.2018 Ostrožská Lhota (Uherské Hradiště)
06.03.2018 Litoměřice 
 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít