Úspěšný Včelí den v Olomouci


27.07.2017

"Včelí den" na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci

Dne 19. července 2017 se na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin konala tradiční akce, nazývaná "Včelí den". V úvodu vedoucí pracoviště doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. stručně shrnul aktivity pracoviště a nabídl spolupráci v rámci projektů a smluvního výzkumu. Další program byl už výhradně věnován včelařské problematice a opylovacímu servisu, který zajišťuje Ing. Karel Dušek, CSc. Letos byly představeny novinky v léčbě chorob, které přenáší roztoč kleštík včelí (Varroa destructor) a chov včelstev v otevřených úlech.
Návštěvníci si mohli prohlédnout také experimentální porosty léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, u kterých je v rámci projektu Podpora čmeláků v krajině již druhým rokem hodnocena jejich atraktivita pro čmeláky jako zdroje potravy. V doprovodném programu se účastníci seznámili s různými druhy včelích produktů (medy, propolis, mateří kašička, aj.). Jako bonus byl pro návštěvníky připraven domácí turecký med včetně receptu na jeho přípravu. Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že "Včelí den" patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.

Ivana Doležalová, Kateřina Smékalová, Irena Petrželová

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Šlechtitelů 29
783 71 Olomouc

Všechny aktuality

Message
zavřít