Projekty ZEMĚ


24.07.2017

Ve VÚRV, v.v.i. je od roku 2017 řešeno 6 výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ: 

QK1710200
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy
Hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Řešitel: Ing. Jana Kloutvorová; řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Vladan Falta, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710228
Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710302
Zvýšení odolnosti pšenic vůči suchu, mrazu, padlí a fuzariózám klasu pomocí metod genomiky a proteomiky 
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1710377
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora 
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Řešitel: Ing. Matěj Pánek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2017 - 2021

QK1720263
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Řešitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; řešitel za VÚRV, v.v.i.: doc. RNDr. Jarmila Ovesná, CSc.
Období řešení projektu: 2017 - 2019

QK1720285
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Řešitel: Ing. Petr Fučík, Ph.D.; řešitel za VÚRV, v.v.i.: Ing. Jan Haberle, CSc.
Období řešení projektu: 2017 - 2019

V současné době jsou k jednotlivým projektům připravovány samostatné webové stránky.
O řešení projektů i dosažených výsledcích budete průběžně informováni.

Všechny aktuality

Message
zavřít