Semináře k houbovým chorobám obilnin


03.04.2017

Zveme Vás na již poslední jarní seminář "Výskyt houbových chorob obilnin, odrůdová odolnost a ochrana porostů":

05.04.2017 Litoměřice (POZOR ZMĚNA - původně byl plánován Žatec)

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.
Z organizačních důvodů je nutné se na akci předem přihlásit, a to přímo u pořadatelů, na adrese uvedené v pozvánce (ke stažení u termínu akce).

Program semináře:

 1. Výskyt klasových fuzarióz u pšenice na území ČR a možnosti ochrany
  Přednáška přináší nejnovější poznatky o výskytu klasových fuzarióz na území ČR a o rizikových faktorech pro výskyt této choroby. V současné době bylo zjištěno, že dochází ke změnám v druhovém spektru původců klasových fuzarióz. Podle nejnovějších poznatků dochází k většímu výskytu F. poae u pšenice především v suchých ročnících, které jsou nepříznivé pro výskyt F. graminearum. U klasových fuzarióz představuje cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence nejúčinnější ochranné opatření. V přednášce budou uvedeny aktuální informace o úrovni rezistence odrůd pšenice pěstovaných na území ČR.
 2. Epidemie rzí na pšenici
  Přednáška zahrnuje nové poznatky o šíření rzi plevové, rzi travní a rzi pšeničné na pšenici, dále sleduje mechanismy šíření a infekce rzemi v ČR a v evropském měřítku. Zabývá se i odrůdovou odolností a způsoby ochrany pšenice proti rzem.
 3. Nejvýznamnější původci listových skvrnitostí pšenice
  Charakterizace nejvýznamnějších houbových původců listových skvrnitostí pšenice, způsoby jejich rozlišení v polních podmínkách, změny v jejich rozšíření v posledních letech v ČR, ochrana proti nim.
 4. Možnosti ochrany drobnozrnných obilnin proti snětím
  Sněti mohou být příčinou závažných ztrát na výnosu a kvalitě obilnin, především v ekologickém zemědělství, kde fungicidní ošetření osiva není možné. Přednáška přináší přehled informací o snětích prašných a snětích mazlavých vyskytujících se na pšenici, ječmeni, žitě a ovsu. Pozornost je věnována hostitelským okruhům, škodlivosti a možnostem ochrany. K metodám ochrany pšenice proti mazlavým snětím patří aplikace fungicidů, odolných odrůd a agrotechnických opatření.
 5. Původci chorob pat stébel obilnin
  Choroby pat stébel, a to především pravý stéblolam, nabývají v posledních letech v ČR na významu. Přednáška bude zaměřena na včasnou diagnostiku jednotlivých patogenů, možnosti ochrany a odolnost odrůd ke stéblolamu. Pozornost bude věnována též rezistenci k fungicidům v širším evropském kontextu.

Lektoři (VÚRV, v.v.i.):
Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.,
Mgr. Jana Palicová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.,
Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D.

Účastníci obdrží sborník.

počítadlo.abz.cz

Všechny aktuality

Message
zavřít