K virózám na řepkách


23.02.2017

POZOR - všech 14 vzorků ozimé řepky s podezřením na výskyt viróz, které přivezli účastníci na Ruzyňský den 16.02.2017 bylo testováno imunologickou metodou ELISA (Ing. Červená) a všechny byly pozitivní na virus žloutenky vodnice (Turnip yellows virus, TuYV). Tento virus byl dříve považován za stejný virus jako je virus západní žloutenky řepy (Beet western yellows virus, BWYV). Nové studie ukazují, že se jedná o dva sice příbuzné viry, ale od sebe zcela oddělené.
Základní informace o výskytu škůdců a chorob řepky naleznete v aktuální prezentaci prof. Kocourka - ke stažení zde.
Agrotechnická opatření vhodná pro napadené porosty je možné konzultovat s pracovníky:
prof. Kocourek, Ing. Kumar a Ing. Růžek.

Strategie ochrany proti mšici broskvoňové na řepce (prof. Kocourek)
Některé rostliny řepky poškozené sáním mšice broskvoňové na podzim 2016 odumřely již před nástupem zimy. Další silně poškozené rostliny odumřely přes zimu. Na rostlinách, které poškození mšicemi přežily, často odumřely 2 až 4 nejvíce napadené listy. Rostliny jsou tedy oslabené a opožděné v růstu. Takové porosty vyžadují brzké, ale ne vysoké přihnojení dusíkem. Také pro snížení ztrát na řepce při silném napadení porostů TuYV je nezbytné podpořit růst rostlin na jaře cílenou dusíkatou výživou. Některé porosty řepky nebo jejich části (většinou na souvratích) po silném napadení mšicemi nezbyde než zaorat. Jednou z náhradních variant, kromě dosetí okrajů polí nebo jejich částí je výsev jarní řepky. Riziko přenosu TuYV z napadených porostů ozimé řepky na porosty jarní řepky je nízké. Nejvýznamnější přenašeč viru, mšice broskvoňová v porostech řepky průměrně chladnou zimu nepřežila. Nálet mšice broskvoňové z primárních hostitelských rostlin lze očekávat nejdříve na konci května až v polovině června. K infekci virem na jarní řepce by v té době už nemělo dojít. Nebo pokud by došlo, pak by neměla způsobit redukci výnosu. Teoreticky by mohlo k přenosu TuYV z ozimé řepky na jarní dojít přenosem mšicí zelnou, která přezimuje v řepce vajíčky. Také tato mšice přeletuje na další rostliny řepky později, obvykle od počátku květu ozimé řepky. Vzhledem k chování této mšice a jejímu nízkému výskytu, obvykle do 10 % rostlin, by ztráty na výnosech jarní řepky v důsledku přenosu TuYV neměly být závažné. Ochrana proti přenašečům TuYV je v jarním období vzhledem k téměř 100 % napadení rostlin bezpředmětná. Příznaky napadení TuYV se na rostlinách začnou projevovat v období butonizace.   
 

počítadlo.abz.cz

Všechny aktuality

Message
zavřít