Semináře k dotacím, ochraně vod, nitrátové směrnici atd., 2017


06.03.2017

Zveme Vás na seminář "Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnost":

23.03. Brno 
30.03. Chabrovice (okr. Tábor) 
04.04. Větrný Jeníkov (okr. Jihlava) 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.
Z organizačních důvodů je nutné se na akci předem přihlásit, a to přímo u pořadatelů jednotlivých seminářů, na adresách uvedených v pozvánkách (ke stažení u jednotlivých termínů a míst).

Program semináře:

  1. Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2017 (novelizace předpisů: kontrola podmíněnosti – PPH, DZES; přímé platby - greening; AEKO PRV) 
  2. Ochrana ovzduší
  3. Nakládání s odpady (např. nová vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě)
  4. Ochrana vod (nakládání se závadnými látkami)
  5. Nitrátová směrnice, minimální požadavky pro používání hnojiv AEKO PRV, principy stanovení potřeby živin pro tvorbu výnosu a potřeby hnojení pro různé výnosové úrovně
  6. Produkce statkových hnojiv, skladování a používání hnojiv, produkce, skladování a používání technologických vod, skladování prostředků na ochranu rostlin
  7. Ochrana půdy, bilance živin N, P, K a organické hmoty v podniku

Lektoři: Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV, v.v.i.) 

Každý účastník obdrží sborník, případným zájemcům budou k dispozici i nové, aktuální certifikované metodiky VÚRV, v.v.i. pro praxi, které si lze zde i stáhnout:

Metodiky jsou naformátovány k tisku jako brožura (A5).

počítadlo.abz.cz

Všechny aktuality

Message
zavřít