RUMONA, TAPIRUZ - nové odrůdy pšenice z Ruzyně


12.07.2016

Ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ
Obě nové odrůdy pšenice - RUMONA (obr. 1) i TAPIRUZ (obr. 2), vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i.
V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

Všechny aktuality

Message
zavřít