Agroekologie – Nabídka služeb a poradenství

Diagnostika plevelů plevelných rostlin
Ing. Jan Mikulka, CSc., mikulka@vurv.cz, tel.: 603 520 689
 
 
Metody regulace plevelů na zemědělské půdě
Ing. Milan Vach, CSc., vach@vurv.cz, tel.: 603 520 689
 
Technologie pěstování polních plodin
Ing. Milan Vach, CSc., vach@vurv.cz, tel.: 233 022 248
 
Pěstování energetických a průmyslových plodin
Ing. Zdeněk Strašil, CSc., strasil@vurv.cz, tel.: 233 022 464
 
Ekologické pěstování plodin
Ing. Martin Káš, kas@vurv.cz, tel.: 233 022 278
 
Technologie zakládání a pěstování trvalých travních porostů
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., ladislav.mensik@vurv.cz, tel.: 607 060 309
 
Hospodaření v chráněných krajinných oblastech na trvalých travních porostech
Doc. Dr. Ing. Vilém Pavlů, grass@mbox.vol.cz, tel.: 733 536 304
 
Rozbory půd a rostlin
Ing. Sergej Usťak, CSc., ustak@eto.vurv.cz, tel.: 474 629 726 

 

Message
zavřít