Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a služeb...
Technologické platformy pro zemědělství...
Hodnocení zimovzdornosti ozimé pšenice...

Metodiky pro praxi, publikace
Příklady metodik, ke stažení:
⇒ Bakteriální kroužkovitost bramboru
Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub...
Efektivní užití digestátu z BPS...
Ozdravování odrůd révy vinné...
Hospodaření ve zranitelných oblastech
Uložení hnoje na zemědělské půdě... 
Používání technologických vod na z.p.
Evidence hnojení ("modré sešity")... 
Přehled všech publikací, podle typu, roku vydání, autorů apod. lze najít zde.
Metodiky před certifikací najdete zde.

Programy a užitečné aplikace
Bilance živin a organické hmoty v podniku
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
České mokřady mezinárodního významu

Představení výzkumných týmů 
Výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin

Úspěchy 
Excelentní výsledky VÚRV, v.v.i. do II. Pilíře
Ceny ministra pro pracovníky VÚRV, v.v.i.
Přehled dalších úspěchů najdete zde.

Volná místa
Přehled volných míst naleznete zde

 

 

 počítadlo.abz.cz

News

New digital droplet PCR machine

read more...

New web of National Programme for Plant Genetic Resources

read more...

Wheat European database EWDB

read more...

Conclusions and Book of Abstracts of the Conference "Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe"

read more...

Launching the EU collaborative project HealthyMinorCereals

read more...

Archive

Message
close