Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde.
 
 

 

 počítadlo.abz.cz

AKTUALITY

Nabídka poradenství 2017

VICE...

"Den fascinace rostlinami", Praha 11.05.2017

VICE...

Volné místo - účetní

VICE...

Přednáška ke škodám zvěří, Havlíčkův Brod 15.05.2017

VICE...

Výstava "Naše pole", Nabočany 13.-14.06.2017

VICE...

Přednášky a metodiky ke stažení (dotace, NS, ...)

VICE...

Volné místo - pracovník pro veřejné zakázky

VICE...

Volné místo - věd.výzkum. pracovník - Olomouc

VICE...

Volné místo - technik

VICE...

Volné místo - laborant

VICE...

Diskuze o invazních plevelech v TV Zemědělec

VICE...

Bilance živin a organické hmoty v podniku 

VICE...

Pověření VÚRV ke konání kurzů pro nakládání s POR

VICE...

Osivo nové odrůdy čiroku "RUZROK" - jaro 2017

VICE...

Volné místo - věd.tech. pracovník (Čáslav)

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT