Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde.
 
 

 

 počítadlo.abz.cz

AKTUALITY

Volné místo - vědecko-technický pracovník

VICE...

Volné místo - asistent výzkumu

VICE...

Výběrové řízení - vedoucí sekce (Olomouc)

VICE...

Diskuze o invazních plevelech v TV Zemědělec

VICE...

Semináře k houbovým chorobám obilnin, 2017

VICE...

Pověření VÚRV ke konání kurzů pro nakládání s POR

VICE...

Semináře k dotacím, nitrát. směrnici atd., 1.Q.2017; nové metodiky ke stažení

VICE...

Bilance živin a organické hmoty v podniku 

VICE...

Nabídka poradenství 2017

VICE...

Hnojení ozimé řepky podle stavu porostu a půdy

VICE...

K virózám na řepkách

VICE...

Ruzyňský den 16.02.2017 - prezentace ze semináře

VICE...

Osivo nové odrůdy čiroku "RUZROK" - jaro 2017

VICE...

Volné místo - věd.tech. pracovník (Čáslav)

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT