Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

AKTUALITY

Semináře k dotacím, ochraně vod, nitrátové směrnici atd., 2017

VICE...

Volné místo - asistent výzkumu

VICE...

Volné místo - finanční manažer projektu

VICE...

Volné místo - technik (Humpolec)

VICE...

Volné místo - prodavač(ka) vína (Karlštejn)

VICE...

Rozhovor s Mgr. Sochorem o objevu nové rostliny

VICE...

Článek o semináři ke skladištním škůdcům

VICE...

10 let hnojiva UREAstabil - výsledek úspěšné spolupráce VÚRV 

VICE...

Nová kniha "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin"

VICE...

Tajemství českého česneku

VICE...

Bilance živin v podniku

VICE...

O česneku na TV Nova

VICE...

Výstava "Ukrojte si u nás!", Buchlovice, do 15.03.2017

VICE...

Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR v roce 2016

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT