Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

AKTUALITY

Změny v nitrátové směrnici

VICE...

Objev nového pavouka

VICE...

Volné místo - Chomutov

VICE...

Volné místo - Čáslav

VICE...

Volby do rady instituce

VICE...

RUMONA, TAPIRUZ - nové odrůdy pšenice z Ruzyně

VICE...

O minoritních obilninách

VICE...

Výběrové řízení - ved. odb.

VICE...

Volné místo - pracovník IT

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT