Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

AKTUALITY

Mimořádně silný výskyt škůdců řepky na podzim

VICE...

Odborný seminář "Ochrana půdy před degradací při použití digestátů z BPS", Praha 06.12.2016

VICE...

Diskuzní seminář k nitrátové směrnici a dotacím, Kondrac 06.12., Žabovřesky 07.12.2016

VICE...

Odborný seminář "Nové technologické postupy pro stabilní výnosy plodin", Lukavec 08.12.2016

VICE...

O česneku na TV Nova

VICE...

Rozhovor s dr. Marečkovou o expedici "Brambora"

VICE...

Excelentní výsledky VÚRV vybrány do Pilíře II

VICE...

VÚRV na Floře Olomouc

VICE...

Výstava "Ukrojte si u nás!", Buchlovice, do 15.03.2017

VICE...

Na Českém rozhlasu s dr. Řezáčem o mokřadech

VICE...

O pavoucích s dr. Řezáčem

VICE...

Projekt zaměřený na zvěř

VICE...

"Zlatý klas" - TV reportáž

VICE...

VÚRV na "Zemi živitelce"

VICE...

"Zlatý klas" pro VÚRV

VICE...

Ocenění za metodiku

VICE...

Nitrátová směrnice 2016

VICE...

Nabídka poradenství

VICE...

Podmínky pro dotace 2016

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT