Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

AKTUALITY

Výběrové řízení - vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i.

VICE...

Volné místo: fytochemik - mykolog (Olomouc)

VICE...

Výroční zpráva za 2015

VICE...

Úspěšný den otevřených dveří ve VÚRV, v.v.i.

VICE...

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy s pšenicí 

VICE...

"Polní kázání" v Olomouci

VICE...

"Polní den", Humpolec 29.06.2016

VICE...

"Včelí den", Olomouc 13.07.2016

VICE...

VÚRV, v.v.i. v Nabočanech

VICE...

Nová odrůda čiroku RUZROK

VICE...

Nové techniky pro úpravu genomu rostlin a zvířat

VICE...

Vědci z VÚRV, v.v.i. píší nejlepší články v oboru  

VICE...

Volné místo - PS Čáslav

VICE...

Volné místo - pracovník IT

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

VICE...

Jak správně ukládat hnůj na složištích (metodika)

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT