Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

AKTUALITY

K virózám na řepkách

VICE...

Ruzyňský den 16.02.2017 - prezentace ze semináře

VICE...

Zima 2016/2017 a ohrožení rostlin mrazem

VICE...

Semináře k dotacím, nitrát. směrnici atd., 1.Q.2017; nové metodiky ke stažení

VICE...

Bilance živin a organické hmoty v podniku - demonstrační farmy

VICE...

Osivo nové odrůdy čiroku "RUZROK" - jaro 2017

VICE...

Volné místo - samostatný věd.tech. pracovník

VICE...

Volné místo - věd.tech. pracovník (Čáslav)

VICE...

Volné místo - vědecko-výzkumný pracovník

VICE...

Rozhovor s Mgr. Sochorem o objevu nové rostliny

VICE...

Článek o semináři ke skladištním škůdcům

VICE...

10 let hnojiva UREAstabil - výsledek úspěšné spolupráce VÚRV 

VICE...

Nová kniha "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin"

VICE...

Tajemství českého česneku

VICE...

O česneku na TV Nova

VICE...

Výstava "Ukrojte si u nás!", Buchlovice, do 15.03.2017

VICE...

Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR v roce 2016

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT