Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

AKTUALITY

Odborný seminář "Conservation of plant genetic resources in Finland", Praha 01.06.2016

VICE...

"Polní den", Praha - Ruzyně 02.06.2016

VICE...

"Polní kázání", Olomouc 15.06.2016

VICE...

"Den otevřených dveří VÚRV, v.v.i.", Praha 22.06.2016

VICE...

Odborný seminář "Minoritní obilniny", Praha 22.06.2016

VICE...

"Včelí den", Olomouc 13.07.2016

VICE...

Volné místo - PS Čáslav

VICE...

VSV Karlštejn v ČT 24

VICE...

Volné místo - pracovník IT

VICE...

Účast VÚRV na Dni Země

VICE...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

VICE...

Volné místo - pracovník pro veřejné zakázky

VICE...

Účast VÚRV, v.v.i. na "TECHAGRO 2016"

VICE...

TV diskuze k rezistenci plevelů a invazím

VICE...

Změny v podmínkách pro dotace v roce 2016

VICE...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

VICE...

Jak správně ukládat hnůj na polních složištích (nová metodika ke stažení)

VICE...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

VICE...

ARCHIV_AKTUALIT

Message
ZAVRIT