Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Doporučení k ochraně řepky proti dřepčíku olejkovému

více...

Expozice VÚRV na výstavě Flora Olomouc 2015

více...

"Pedologické dny", 09.-11.09.2015 Deštné v Orlických horách

více...

Mezinárodní konference "Mokřady v zemědělské krajině", České Budějovice 11.-16.10.2015

více...

Způsob omezení používání pesticidů, který funguje

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

VÚRV na "Celoslovenských dňoch poľa"

více...

Veřejné zakázky - nový profil zadavatele VÚRV

více...

Prezentace o VÚRV

více...

GRIN Czech - nový dokumentační systém genetických zdrojů rostlin

více...

O "Včelím dni" v Olomouci

více...

Úspěšná konference k dlouhodobým pokusům

více...

Výroční zpráva o činnosti VÚRV, v.v.i. v roce 2014

více...

Lovci záhad v genobance

více...
Dotace 2015: předpisy,  metodiky, prezentace
více...

Informace o VÚRV, v.v.i. v mezinárodním časopise

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít