Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. V průběhu 60 let své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou státní institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Semináře "Inovace v rostlinné výrobě", 2014-15

více...

Výběrové řízení - vědecký pracovník do molekulární laboratoře

více...

Noc vědců ve VÚRV, v.v.i.

více...

Konference "Reintenzifikace travních porostů...", Rapotín 19.11.2014

více...

VÚRV, v.v.i. na výstavě "Země živitelka" 2014

více...

Prof. dr. Hsin Chi ve VÚRV

více...

Konference "Pšenice 2014", Praha 04.-05.12.2014

více...

Tým prof. F. Kocourka získal "Cenu TA ČR 2014"

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

Náměstek ředitele ústavu jednal o spolupráci v Číně

více...

Úspěšné akce v Olomouci

více...

Ocenění polních pokusů 

více...

Oceněný poster na národní konferenci ENBIK

více...

Úspěch dr. Řezáče - objev nového druhu pavouka

více...

Mezinárodní úspěch RNDr. Kláry Kosové, Ph.D.

více...

Výběrové řízení - junior researcher (Olomouc)

více...

"Česká hlava" Romanu Pavelovi z VÚRV, v.v.i.!

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít