Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Seminář na téma šlechtění zelenin, Praha 17.02.2016

více...

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, Praha 25.02.2016 (pozvánka)

více...

Workshop "GRIN Global 2016" se koná v Praze

více...

Jak správně ukládat hnůj na polních složištích (nová metodika ke stažení)

více...

Aktualizace evropské databáze pšenice (EWDB)

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

Způsob omezení používání pesticidů, který funguje

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít