Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. V průběhu 60 let své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou státní institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Volné místo - vinohradník

více...

Volné místo - pracovník
v diagnostické laboratoři

více...

Hlavní cena TECHAGRO

více...

Expozice VÚRV, v.v.i. na výstavě TECHAGRO 2014

více...

Výběrové řízení - junior researcher (Olomouc)

více...

Výběrové řízení - samostatný vědecký pracovník (Olomouc)

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

Mezinárodní sympozium "Konzervace krmiv", Brno 03.-06.06.2014

více...

"Česká hlava" Romanu Pavelovi z VÚRV, v.v.i.!

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít