Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. V průběhu 60 let své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou státní institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Prezentace k dotacím (aktualizace 27.03.2015), 
nařízení č. 50/2015 Sb. k přímým platbám - ke stažení

více...

"Den Země", Praha - Řepy 22.04.2015

více...

Úspěch publikace "Pavouci České republiky"

více...

Volné místo - dělník ve vinohradu (VSV Karlštejn)

více...

Nabídka konzultací pro praxi

více...

Semináře "Inovace a dotace od r. 2105", IV.2015

více...

Volné místo v Chomutově - věd.-tech. pracovník

více...

Mezinárodní konference "60 let dlouhodobých pokusů v ČR", Praha 22.-24.06.2015

více...

Představení odborníků VÚRV

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít