Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. V průběhu 60 let své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou státní institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

POZOR - změna termínu: seminář "Šlechtění pšenice", Praha 28.04.2015

více...

Nařízení vlády k PRV, prezentace k dotacím 2015

více...

Konzultace pro praxi

více...

Seminář "Inovace, dotace", Ostr. Lhota 21.04.2015

více...

"Den Země", 22.04.2015

více...

Informace o VÚRV, v.v.i. v mezinárodním časopise

více...

Volné místo - agenda vědy

více...

"Den fascinace rostlinami", Praha - Ruzyně 20.05.2015

více...

Mezinár. konference "60 let dlouhodobých pokusů v ČR", Praha 22.-24.06.2015

více...

Nový atlas "Pavouci ČR"

více...

Volné místo - dělník ve vinohradu (VSV Karlštejn)

více...

Volné místo - věd.tech. pracovník (VS Chomutov)

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít