Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Změny v nitrátové směrnici

více...

Objev nového pavouka

více...

Volné místo - Chomutov

více...

Volné místo - Čáslav

více...

Volby do rady instituce

více...

RUMONA, TAPIRUZ - nové odrůdy pšenice z Ruzyně

více...

O minoritních obilninách

více...

Výběrové řízení - ved. odb.

více...

Volné místo - pracovník IT

více...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít