Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou státní institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

"Polní den", Praha-Ruzyně 16.06.2015

více...

"Polní den", Humpolec 24.06.2015

více...

"Den fascinace rostlinami" ve VÚRV se vydařil 

více...

Workshop "Genetické zdroje obilnin s přívlastkem", Praha-Ruzyně 12.06.2015

více...

"Polní kázání", Olomouc 17.06.2015

více...

Řepka žlutí Česko. Interview ČT s Ing. Pavlem Růžkem

více...

Nabídka konzultací pro praxi

více...
Dotace 2015: předpisy,  metodiky, prezentace
více...

Mezinár. konference "60 let dlouhodobých pokusů v ČR", Praha 22.-24.06.2015

více...

Akce ke "Dni fascinace rostlinami" v Olomouci

více...

"Včelí den", Olomouc 15.07.

více...

Uplatnění výsledků výzkumu - cyklostezka Ždánicko 

více...

Volné místo - traktorista (PS Ivanovice na Hané)

více...

Výstava "Naše pole", Nabočany 09.-10.06.2015

více...

Informace o VÚRV, v.v.i. v mezinárodním časopise

více...

Volné místo - věd.tech. pracovník (VS Chomutov)

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít