Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Účast VÚRV na Dni Země

více...

Výběrové řízení - vedoucí odboru systémů hospodaření na půdě

více...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

více...

„Termokamery a jejich využití v zemědělství“, Praha 03.05.2016

více...

Volné místo - pracovník pro veřejné zakázky

více...

Účast VÚRV, v.v.i. na "TECHAGRO 2016"

více...

XII. konference DDD 2016 "Přívorovy dny", Poděbrady 09.-11.05.2016

více...

TV diskuze k rezistenci plevelů a invazím

více...

Výstava "Nejen chlebem živ je člověk aneb z obilného pole na náš stůl", Botanická zahrada Praha-Troja 16.04.-01.05.2016 

více...

Změny v podmínkách pro dotace v roce 2016

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

Jak správně ukládat hnůj na polních složištích (nová metodika ke stažení)

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít