Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde.
 
 

 

 počítadlo.abz.cz

Aktuality

Seminář ke změnám ve spektrech patogenů, Praha 21.06.2017

více...

Nové volné místo - knihovník

více...

"Polní den VÚRV, v.v.i.", Praha 07.06.2017

více...

"Polní kázání", Olomouc 14.06.2017

více...

"Včelí den", Olomouc 19.07.2017

více...

O dni fascinace rostlinami

více...

Výběrové řízení na funkci ředitele VÚRV, v.v.i.

více...

Volná místa - Praha, Čáslav, Olomouc

více...

Nová odrůda béru z VÚRV 

více...

Přednášky a metodiky ke stažení (dotace, NS, ...)

více...

Nabídka poradenství 2017

více...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

více...

Bilance živin a organické hmoty v podniku 

více...

Výstava "Naše pole", Nabočany 13.-14.06.2017

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít