Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a služeb...
Technologické platformy pro zemědělství...
Hodnocení zimovzdornosti ozimé pšenice...

Metodiky pro praxi, publikace
Příklady metodik, ke stažení:
⇒ Bakteriální kroužkovitost bramboru
Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub...
Efektivní užití digestátu z BPS...
Ozdravování odrůd révy vinné...
Hospodaření ve zranitelných oblastech
Uložení hnoje na zemědělské půdě... 
Používání technologických vod na z.p.
Evidence hnojení ("modré sešity")... 
Přehled všech publikací, podle typu, roku vydání, autorů apod. lze najít zde.
Metodiky před certifikací najdete zde.

Programy a užitečné aplikace
Bilance živin a organické hmoty v podniku
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
České mokřady mezinárodního významu

Představení výzkumných týmů 
Výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin

Úspěchy 
Excelentní výsledky VÚRV, v.v.i. do II. Pilíře
Ceny ministra pro pracovníky VÚRV, v.v.i.
Přehled dalších úspěchů najdete zde.

Volná místa
Přehled volných míst naleznete zde

 

 

 počítadlo.abz.cz

Aktuality

Semináře k dotacím, NS, výživě rostlin a hnojení (příště: Ostředek 04.01.)

více...

Rozhovor s ředitelem VÚRV

více...

Volné místo - poradce (specializace: zelinářství)

více...

Volné místo - pedolog

více...

Významný realizovaný výsledek z VÚRV, v.v.i.

více...

Hodnocení zimovzdornosti odrůd pšenice ozimé

více...

Úspěšné vyjednávání s EK
o nitrátové směrnici v ČR

více...

Ocenění pro dr. Stejskala

více...

Změny legislativy hnojiv

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít