Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou státní institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Způsob omezení používání pesticidů, který funguje

více...

"Polní kázání" v Olomouci se vydařilo

více...

Volné místo - výzkumný pracovník (chemik)

více...

Prohlídka pokusů - odrůdové pěstební technologie pšenice

více...

Lovci záhad v genobance

více...

"Včelí den", Olomouc 15.07.2015

více...

Konzultace pro praxi

více...

VÚRV na akci "Dni poľa"

více...

Významný výsledek VÚRV

více...
Dotace 2015: předpisy,  metodiky, prezentace
více...

Úspěšný "Den fascinace rostlinami" ve VÚRV

více...

Řepka žlutí Česko - interview s Ing. Růžkem

více...

Akce ke "Dni fascinace rostlinami" v Olomouci

více...

Uplatnění výsledků VÚRV - cyklostezka Ždánicko 

více...

Volné místo - traktorista (PS Ivanovice na Hané)

více...

Informace o VÚRV, v.v.i. v mezinárodním časopise

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít