Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Na Českém rozhlasu s dr. Řezáčem o mokřadech

více...

Konference "Pšenice 2016", Praha 01.-02.12.2016

více...

O pavoucích s dr. Řezáčem

více...

Projekt zaměřený na zvěř

více...

"Zlatý klas" - TV reportáž

více...

VÚRV na "Zemi živitelce"

více...

"Zlatý klas" pro VÚRV

více...

Ocenění za metodiku

více...

Nitrátová směrnice 2016

více...

Nabídka poradenství

více...

Podmínky pro dotace 2016

více...

Navštivte naši vinařskou stanici v Karlštejně!

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít