Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Volné místo - výzkumný pracovník (Jevíčko)

více...

České vzorky osiva byly uskladněny na Špicberkách

více...

Ocenění na mezinárodní akci

více...

Významný výsledek VÚRV

více...

Reportáž z genobanky VÚRV

více...

Doporučení k ochraně řepky proti dřepčíku olejkovému

více...

"Mokřady v zemědělské krajině", České Budějovice 11.-16.10.2015

více...

Způsob omezení používání pesticidů, který funguje

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

GRIN Czech - nový dokumentační systém genetických zdrojů rostlin

více...
Dotace 2015: předpisy,  metodiky, prezentace
více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít