Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
(VÚRV) byl založen v roce 1951. Po celou dobu své existence byl VÚRV vždy vedoucí výzkumnou institucí pro oblast rostlinné výroby na území České republiky. Po privatizaci většiny specializovaných zemědělských  výzkumných ústavů je VÚRV jedinou nezávislou institucí provádějící výzkumné a expertní činnosti zaměřené na problémy pěstování zemědělských plodin.

VÚRV je od 1. ledna 2007 veřejnou výzkumnou institucí (podle zákona č. 341/2005 Sb.). 

Hlavním účelem činnosti instituce je rozvoj vědeckých poznatků v oblasti rostlinné výroby a v souvisejících vědních oborech, s cílem trvalého rozvoje zemědělství.

I když je hlavním sídlem ústavu Praha, nachází se několik pokusných a výzkumných stanic i dalších pracovišť v různých lokalitách České republiky. 

K 60. výročí založení ústavu byla vydána publikace, ke stažení zde
 

 

 

Aktuality

Seminář "Zdroje ´Zelené revoluce´ a mezinárodní zemědělský výzkum", Praha 08.12.2015

více...

Závěry a sborník z konference "Mokřady v zemědělské krajině"

více...

Semináře k dotacím, technologiím a nitrátové směrnici, Kondrac 04.12.2015, Žabovřesky (Benešov) 14.12.2015 

více...
Seminář "Nové technolog. postupy pro stabilní výnosy plodin a ochranu půdy, vody, ovzduší", Lukavec u Pacova 02.12.2015
více...

Seminář "Aktuálně k rostlinolékařské problematice a greeningu", Praha 09.12.2015 - upravená pozvánka

více...

České vzorky osiva byly uskladněny na Špicberkách

více...

Ocenění posteru VÚRV na mezinárodní akci

více...

Významný výsledek VÚRV

více...

Reportáž z genobanky

více...

Způsob omezení používání pesticidů, který funguje

více...

Nabídka odborných konzultací pro praxi

více...

Dotisk sešitů evidence hnojení ("modré sešity")

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít